Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Belgijskiej 4

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

p.o. Kierownika Beata Dul

Rejestracja do poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00.
 tel. 22 845-46-49

Prowadzimy porady teleinformatyczne

Harmonogram pracy lekarzy

Programy realizowane w Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia:

1Kompleksowy Program Psychoterapii Uzależnienia od alkoholu w skład którego wchodzą:
Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnień: Składa się z trzymiesięcznej grupy wstępnej oraz półtorarocznej grupy podstawowej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Oferujemy także kilka spotkań warsztatowych wspierających i utrwalających proces terapeutyczny.
Program Zapobiegania Nawrotom: Adresowany do osób, które ukończyły program podstawowy uzależnienia poszukujący wsparcia w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z nawrotami. Program trwa jeden rok.
Program Psychoterapii Pogłębionej: Adresowany do osób, które ukończyły program podstawowy uzależnienia, utrzymują abstynencję przez minimum rok, chcą podjąć pracę nad sobą w programie pogłębionym. Program składa się z cotygodniowej grupy terapeutycznej oraz warsztatów weekendowych; program trwa dwa lata.

2Kompleksowy Program Psychoterapii skierowanej do bliskich, do rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Składa się z podstawowego programu psychoterapii grupowej oraz pogłębionego programu psychoterapii grupowej. Każda z części programu trwa jeden rok. Całościowo program trwa dwa lata. W ofercie mamy także psychoterapię indywidualną.

3Kompleksowy Program Psychoterapii DDA – obejmuje program dwuletniej pracy grupowej, zajęcia odbywają się raz w tygodniu, kilka razy w roku organizowane są zajęcia warsztatowe. W ofercie mamy także psychoterapię indywidualną.

4Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami nawyków i popędów (hazard, pracoholizm, uzależnienia związane z korzystaniem z nowych technologii i używaniem internetu, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii, nałogowe uprawianie sportu, nałogowe opalanie się, nałogowe poddawanie się operacjom plastycznym, nałogowe modyfikowanie ciała, szkodliwe zachowania związane z jedzeniem, piromania, kleptomania trichotillomania, itp.) oraz ich bliskich i rodzin. Aby uczestniczyć w tym programie konieczne jest skierowanie. Skład programu: Dwuletni program psychoterapii grupowej skierowany do osób uzależnionych od hazardu i mających trudności w gospodarowaniu środkami finansowymi; Dwuletni program psychoterapii grupowej skierowany do osób bliskich, rodzin osób uzależnionych; Psychoterapia indywidualna; Diagnoza i pomoc psychiatryczna, leczenie farmakologiczne.

We offer individual psychotherapy of alcohol addiction, co-addiction, habit and impulse disorder in English (intermediate level).

Pacjenci mogą również korzystać z leczenia u lekarza psychiatry.

Oferujemy następujące formy oddziaływań: sesje diagnostyczne, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoterapię rodzinną, warsztaty i treningi psychoterapeutyczne.