Rada społeczna

Przewodniczący Rady - Wojciech Turkowski
Przedstawiciel Rady m. st. Warszawy - Barbara Kozłowska
Przedstawiciel Rady m. st. Warszawy - Artur Buczyński
Przedstawiciel Rady m. st. Warszawy - Michał Litewski
Przedstawiciel Rady m.st. Warszawy - Dariusz Michalski
Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - Łukasz Płocha

Regulamin Rady Społecznej.pdf

Zarząd

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Mokotów - Alicja Dąbrowska
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Średniego Personelu Medycznego - Jolanta Bańska
Zastępca Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji - Łukasz Lewocki
Zastępca Dyrektora ds. Pracowniczych - Tomasz Pawłowski