Misja SZPZLO Warszawa-Mokotów

Jesteśmy po to, aby świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie w przyjaznych pacjentowi Przychodniach Lekarskich.

„U nas najważniejszy jest Pacjent"

Polityka jakości SZPZLO Warszawa-Mokotów jest nakierowana na zapewnienie naszym Pacjentom optymalnych warunków leczenia, wykorzystując wszystkie dostępne metody nowoczesnej medycyny, a także najwyższej jakości sprzęt, profesjonalną kadrę oraz przyjazną atmosferę.

Naszą Politykę Jakości realizujemy przez :

 • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Mokotowa i dzielnic ościennych;
 • podtrzymywanie i umacnianie znaczenia naszego ośrodka medycznego;
 • badanie i analizowanie potrzeb oraz ciągłe dążenie do spełniania oczekiwań Pacjentów;
 • stosowanie indywidualnego i kompleksowego podejścia do Pacjenta;
 • profesjonalizm w udzielaniu świadczeń medycznych;
 • zatrudnianie personelu medycznego o najwyższych kwalifikacjach zawodowych;
 • dbanie o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • wykorzystywanie w pracy optymalnych, sprawdzonych materiałów, metod leczniczych, urządzeń i usług, przy jednoczesnym śledzeniu najnowszych, sprawdzonych technik i metod leczenia;
 • używanie nowoczesnego, regularnie kontrolowanego sprzętu medycznego;
 • stałą i regularną kontrolę skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych technik leczniczych oraz warunków ich udzielania;
 • prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom wiedzy społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym wśród dzieci i młodzieży w trakcie edukacji szkolnej.

Polityka Jakości tworzy ramy do identyfikowania celów jakościowych. Kierownictwo SZPZLO Warszawa-Mokotów poddaje niniejszą Politykę Jakości okresowym weryfikacjom w celu jej doskonalenia, zapewnienia aktualności oraz zgodności z kierunkami rozwoju naszego podmiotu leczniczego.

Gwarancją realizacji dążeń SZPZLO Warszawa-Mokotów jest zobowiązanie Kierownictwa do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2015.