Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów zaprasza osoby w wieku od 60 lat, zamieszkałe na terenie Warszawy do uczestnictwa w programie „polityki zdrowotnej z zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego ” finansowanego przez m. st. Warszawa.

Materiał informacyjny

Program jest realizowany w przychodniach POZ:

ul. Soczi 1, tel. 22 642 69 33

ul. Jadźwingów 9, tel 22 843 49 59

ul. Malczewskiego 47a, tel. 22 844 13 76

ul. Chełmska 13/17, tel. 22 841 60 81

ul. Madalińskiego 13,   tel. 22 541 70 57

Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.