Zdrowy uczeń

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje Program zdrowotny pn. „Zdrowy uczeń” dla ponad 20 tysięcy uczniów w 60 placówkach szkolnych na terenie Mokotowa i Wilanowa. Realizowany przez pielęgniarki szkolne program edukacyjny w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i domów dziecka.

Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy:

  • profilaktyki chorób zakaźnych;
  • racjonalnego i nieracjonalnego odżywiania;
  • profilaktyki uzależnień, zapobiegania urazom;
  • wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Plakat Zdrowy Uczeń