Aktywny Senior

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zaprasza Seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uruchamiamy ponownie zapisy do programu "Aktywny Senior 60+"  (dot. osób zamieszkałych na terenie Warszawy).  Program finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa

Program szczepień przeciwko grypie dla niemowląt i małych dzieci w wieku
od 6 do 60 miesiąca życia

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla dzieci.

Program realizowany jest od 1 września 2022r. do 31 marca 2025r.

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów zaprasza osoby w wieku od 60 lat, zamieszkałe na terenie Warszawy do uczestnictwa w programie „polityki zdrowotnej z zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego ” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

zdjęcie strzykawki

Program szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65+.

Program realizowany jest w latach 2023 – 2025 w przychodniach lekarskich zespołu.

obrazek przedstawiający serce

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (CHUK ). 

Lekarz POZ przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.Program finansowany ze środków NFZ.

obrazek grupy dzieci

Zdrowy Uczeń

Realizowany przez pielęgniarki szkolne program edukacyjny w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i domów dziecka.

zdjęcie ciśnieniomierza

Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolonej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia.

Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ.

obrazek przekreślony kieliszek w czerwonym okręgu

Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – dla osób dorosłych.

Program obejmujący ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.

obrazek przekreślony kieliszek w czerwonym okręgu

Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – dla młodzieży.

Program obejmujący ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.

obrazek dwie kostki do gry

Kompleksowy program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin.

Program realizowany jest w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Belgiskiej 4.

obrazek przedstawiający pasek adresu w przeglądarce internetowej

Program opieki i terapii dla młodzieży używającej szkodliwie / uzależnianej od komputera, ich bliskich i rodzin.

Program realizowany jest w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”, przy ul. J. Dąbrowskiego 75a.

zdjęcie kombatant

Program opieki zdrowotnej nad Kombatantami.

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia kombatantów oraz osób posiadających status Powstańców Warszawskich bez względu na ich miejsce zamieszkania.

logo program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia).

Badanie cytologiczne szyjki macicy pozwala wykryć stadia przedrakowe oraz wczesne postacie raka szyjki macicy, kiedy nie dają one jeszcze objawów.

obrazek przedstawiający stetoskop strzykawkę oraz fiolkę ze szczepionką

Program Bezpłatnych Szczepień Przeciwko HPV

Zapraszamy dziewczęta i chłopców w wieku od 12 do 13 roku życia, będących mieszkańcami Warszawy.