Szanowni Pacjenci,

Zapraszamy do Naszych Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość korzystania z świadczeń lekarza POZ dla Dorosłych i dla Dzieci w nowocześnie urządzonych Przychodniach, które dysponują potencjałem umożliwiającym pacjentom bezzwłoczne objęcie opieką lekarza POZ.

Pacjenci przychodni mają zagwarantowane: komfortowe warunki, profesjonalną obsługę, krótki czas oczekiwania na wizytę.

Deklaracje POZ

Deklaracje wyboru lekarza POZ dostępne są w rejestracjach Przychodni oraz w wersji elektronicznej poniżej:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Uwaga: formularz deklaracji należy wydrukować, uzupełnić, autoryzować własnoręcznym podpisem oraz dostarczyć do placówki.

Formularze

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Oświadczenie pacjenta/przedstawiciela ustawowego pacjenta do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz oświadczenie pacjenta/przedstawiciela ustawowego pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej

Zamówienie na receptę / zlecenia na kontynuację leczenia lub zaopatrzenia na wyroby medyczne

Oświadczenie o aktywowaniu internetowego konta pacjenta

Wzór oświadczenia dotyczący patronaży realizowanych w trybie telewizyty