Szczepionki chronią pokolenia - Środa z Profilaktyką w OW NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach dzisiejszej „Środy z Profilaktyką” przypomina, że szczepienia to profilaktyka wielu chorób. Dzięki szczepieniom prawie zapomnieliśmy o takich chorobach, jak: polio, błonica, tężec, krztusiec, różyczka, świnka. Szczepienia ochronne uważane są za jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Szybko działają, ratują życie!

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem, który znajduje się poniżej:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/szczepionki-chronia-pokolenia-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,657.html