,,Łączy nas pacjent” to projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz pacjentów. Celem są wspólne działania polegające na udzielaniu wsparcia osobom zgłaszającym się na ogólnopolską bezpłatną Infolinię 800 190 590. Projekt zakłada, że pacjenci i ich bliscy kontaktujący się z Rzecznikiem za pośrednictwem Infolinii, będą mogli porozmawiać nie tylko ze specjalistami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale też dyżurującym ekspertem danej organizacji. Dzięki temu uzyskają kompleksową informację i wsparcie w zakresie danego schorzenia lub obszaru opieki zdrowotnej.

Dzwoniąc na Infolinię 800 190 590 w czasie wspólnych dyżurów ekspertów można uzyskać informacje z zakresu:

  • edukacji (np. o prawach pacjenta, działaniach profilaktycznych)
  • doradztwa (np. o możliwościach diagnostycznych, leczenia danej choroby, rehabilitacji)
  • wsparcia (np. w zakresie pomocy psychologicznej)

Przedstawiciele organizacji będą rozmawiać z pacjentami  zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem. Aktualny harmonogram dyżurów organizacji można sprawdzić klikając w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/rpp/laczy-nas-pacjent-2024