Drukuj

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

 
 

 

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

KOD

Opis świadczenia

Nazwa systemowa

Cena

VAT

ANALITYKA

1101

- Mocz: badanie ogólne + osad

MoczBadOgólne+osad

10,00 zł

zw

1102

- DZM – oznaczenie stężenia cukru w moczu

DZMStężCukruWmoczu

10,00 zł

zw

1103

- DZM - oznaczenie stężenia białka w moczu

DZMStężBiałkWmoczu

10,00 zł

zw

1104

- Ogólne badanie kału

OgólneBadanieKału

29,00 zł

zw

1105

- Badanie kału na obecność krwi utajonej (3x)

BKałNaObecKrwUtaj3

24,00 zł

zw

1106

- Badanie kału na obecność krwi utajonej – pojedyncza próbka

BKałuObecKrwUtajPP

8,00 zł

zw

1107

- Badanie parazytologiczne kału - pasożyty ( 3x)

BParazytolKałPasoż

18,00 zł

zw

1108

- Badanie parazytologiczne kału – pasożyty pojedyncza próbka

BParazyKałuPasożPP

6,00 zł

zw

1109

- Giardia lamblia - antygen

GiardiaLambliaAnty

36,00 zł

zw

1110

Mikroalbuminuria

Mikroalbuminuria

25,00 zł

zw

BIOCHEMIA

1200

- Albuminy

Albuminy

10,00 zł

zw

1201

- Aminotransferaza ALT

AminotransferazALT

10,00 zł

zw

1202

- Aminotransferaza AST

AminotransferazAST

10,00 zł

zw

1203

- Białko całkowite (surowica, mocz)

BiałkCałkSurowMocz

10,00 zł

zw

1205

- Proteinogram

Proteinogram

32,00 zł

zw

1206

- Amylaza ( surowica, mocz)

AmylazaSurowicMocz

12,00 zł

zw

1207

- Bilirubina całkowita

BilirubinaCałkowit

12,00 zł

zw

1208

- Bilirubina bezpośrednia

BilirubinaBezpośr

15,00 zł

zw

1209

- Cholesterol całkowity

CholesterolCałkow

12,00 zł

zw

1210

- HDL

HDL

12,00 zł

zw

1211

- Trójglicerydy TG

Trójglicerydy TG

12,00 zł

zw

1212

- Lipidogram ( HDL, LDL, TG, CHOL.)

LipidoHDLLDLTGCHOL

36,00 zł

zw

1213

- Dehydrogeneza mleczanowa LDH

DehydrogMleczanLDH

12,00 zł

zw

1214

- Fosfataza alkaliczna ALP

FosfatAlkaliczALP

12,00 zł

zw

1215

- Fosfataza kwaśna ACP

FosfatazaKwaśACP

12,00 zł

zw

1216

- Fosfataza sterczowa PAP

FosfataSterczowPAP

40,00 zł

zw

1217

- Fosfor nieograniczony ( surowica, mocz)

FosforNieogSurMocz

12,00 zł

zw

1218

- Glukoza (surowica, mocz)

Glukoza(SurowMocz)

9,00 zł

zw

1219

- GGTP

GGTP

12,00 zł

zw

1220

- Sód Na+

Sód Na+

10,00 zł

zw

1221

- Potas K+,

Potas K+,

10,00 zł

zw

1222

- Chlorki Cl-

Chlorki Cl-

10,00 zł

zw

1223

- Kreatynina ( surowica, mocz)

Kreatynina(SurMocz

10,00 zł

zw

1224

- Klirens kreatyniny eGFR

KlirenKreatyn eGFR

10,00 zł

zw

1225

- Kinaza kreatynowa CK

KinazKreatynowa CK

14,00 zł

zw

1226

- CK-MB akt.

CK-MB akt.

20,00 zł

zw

1227

- Kwas moczowy (surowica, mocz)

KwasMoczow(SurMocz

10,00 zł

zw

1228

- Magnez ( surowica, mocz)

Magnez(SurowMocz)

14,00 zł

zw

1229

- Mocznik BUN (surowica,mocz)

MocznikBUN(SurMocz

10,00 zł

zw

1230

- Wapń ( surowica, mocz)

Wapń(SurowicaMocz)

12,00 zł

zw

1231

- Żelazo

Żelazo

12,00 zł

zw

1232

- TIBC

TIBC

12,00 zł

zw

1233

- Homocysteina

Homocysteina

60,00 zł

zw

1234

- Lipaza

Lipaza

20,00 zł

zw

HEMATOLOGIA

1250

- Morfologia krwi – płytki i rozmaz automat.

MorfKrwi–PłiRozAut

12,00 zł

zw

1251

- Rozmaz manualny

RozmazManualny

3,00 zł

zw

1252

- OB

OB

8,00 zł

zw

1253

- Retikulocyty

Retikulocyty

10,00 zł

zw

1254

- Profil limfocytarny podstawowy

ProfilLimfocyPodst

200,00 zł

zw

1255

- Markery aktywacji limfocyta T

MarkerAktywaLimfoT

170,00 zł

zw

DIAGNOSTYKA ANEMII

1300

- Witamina B12

Witamina B12

40,00 zł

zw

1301

- Kwas foliowy

Kwas foliowy

40,00 zł

zw

1302

- Ferrytyna

Ferrytyna

40,00 zł

zw

1303

- Transferyna

Transferyna

45,00 zł

zw

TOKSYKOLOGIA

1320

- Kwas walproinowy

KwasWalproinowy

50,00 zł

zw

1321

- Karbamazepina

Karbamazepina

50,00 zł

zw

1322

- Lit

Lit

30,00 zł

zw

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

1350

- c-peptyd

c-peptyd

36,00 zł

zw

1351

- Insulina

Insulina

30,00 zł

zw

1352

- Hemoglobina glikowana HbA1c

HemoglGlikowaHbA1c

33,00 zł

zw

OSTEOPOROZA

1400

- Witamina D3 25(OH)

WitaminaD3 25(OH)

60,00 zł

zw

1401

- Witamina D3 1,25(OH)2

WitamiD3 1,25(OH)2

160,00 zł

zw

1402

- Parathormon PTH

Parathormon PTH

45,00 zł

zw

1403

- Pyrylinx D/Kreatynina

Pyrylinx D/Kreatyn

70,00 zł

zw

1404

- Osteokalcyna

Osteokalcyna

50,00 zł

zw

1405

- C-telopeptyd I kalogenu ICTP

C-telop I kaloICTP

85,00 zł

zw

SEROLOGIA

1420

- Grupa krwi i Rh

Grupa krwi i Rh

25,00 zł

zw

1421

- Przeciwciała anty RhD

PCiała anty RhD

20,00 zł

zw

IMMUNOLOGIA

1450

- IgA

IgA

40,00 zł

zw

1451

- IgM

IgM

40,00 zł

zw

1452

- IgG

IgG

40,00 zł

zw

1453

- IgG, IgA, IgM (łącznie)

IgG,IgA,IgM(łączni

85,00 zł

zw

1454

- IgE całkowite

IgE całkowite

35,00 zł

zw

1455

- Immunoglobuliny swoiste ( panel)

ImmunogSwois(panel

110,00 zł

zw

1456

- Immunoglobuliny swoiste ( pojedyncze alergeny)

ImmunSwoi(pojAlerg

45,00 zł

zw

1457

- Panel pediatryczny

PanelPediatryczny

110,00 zł

zw

1458

- Panel pokarmowy

PanelPokarmowy

110,00 zł

zw

1459

- Panel wziewny

PanelWziewny

110,00 zł

zw

AUTOIMUNOLOGIA

1500

- Przeciwciała p/jądrowe ANA

PCiała p/jądrowANA

50,00 zł

zw

1501

- Przeciwciała p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF

PCiała ANCAmet.IIF

90,00 zł

zw

1502

- Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA) met. IIF

PCiałaPM AMAmetIIF

70,00 zł

zw

1503

- Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgA met. IIF

PCiałaPEEmA IgAIIF

70,00 zł

zw

1504

- Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgG met. IIF

PCiałaPEEmA IgGIIF

70,00 zł

zw

1505

- Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgA i IgG (łącznie) met. IIF

PCiałPEEmAIgAIgGIIF

110,00 zł

zw

1506

- Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgA met. ELISA

PCiałAnty-tTGIgAEL

90,00 zł

zw

1507

- Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgG met. ELISA

PCiałaAnty-tTGIgG

90,00 zł

zw

1508

- Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgA i IgG (łącznie) met. ELISA

PCAnty-tTGIgAIgG E

170,00 zł

zw

1509

p/c. p.kardiolipinie w klasie IgG

PCKardiolip.IgG

50,00 zł

zw

1510

p/c. p.kardiolipinie w klasie IgM

PCKardiolip.IgM

50,00 zł

zw

1511

p/c. p.kardiolipinie w klasie IgM i IgG (łącznie)

PCKardiolip.IgMIgG

90,00 zł

zw

1512

Antykoagulant toczniowy (2próbki)

AntykoagulToczniowy

70,00 zł

zw

KOAGULOLOGIA

1540

- PT -czas protrombinowy   (INR)

PTczasProtromb INR

12,00 zł

zw

1541

- Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

CKaolin-KefaliAPTT

12,00 zł

zw

1542

- Fibrynogen

Fibrynogen

12,00 zł

zw

1543

- D-Dimery

D-Dimery

30,00 zł

zw

1544

- Antytrombina AT III

AntytrombinaAT III

50,00 zł

zw

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

1560

- Anty-HBS ilościowo

Anty-HBS ilościowo

35,00 zł

zw

1561

- HBS - antygen (HBSAg)   ilościowo

HBSantygHBSAg iloś

25,00 zł

zw

1562

- P. ciała anty-HCV

PCiała Anty-HCV

35,00 zł

zw

1563

- HCV test potwierdzenia

HCV TestPotwierdze

140,00 zł

zw

1564

- HIV combo Ag/Ab

HIV comboAg/Ab

45,00 zł

zw

1565

- HIV test potwierdzenia

HIV TestPotwierdze

250,00 zł

zw

1566

- Helicobacter pylori ilościowo

HelicobPylori iloś

36,00 zł

zw

1567

- Toxoplazmoza IgG   ilościowo

ToxoplazmIgGilośc

36,00 zł

zw

1568

- Toxoplazmoza IgM   ilościowo

ToxoplazmIgMilośc

36,00 zł

zw

1569

- Różyczka IgG ilościowo

Różyczka IgG ilośc

36,00 zł

zw

1570

- Różyczka IgM ilościowo

Różyczka IgM ilośc

36,00 zł

zw

1571

- Cytomegalia CMV IgG

CytomegaliaCMV IgG

36,00 zł

zw

1572

- Cytomegalia CMV IgM

CytomegaliaCMV IgM

36,00 zł

zw

1573

- Herpes 1/2 IgG jakościowo

Herpes1/2IgGjakośc

70,00 zł

zw

1574

- Herpes 1/2 IgM jakościowo

Herpes1/2IgMjakośc

70,00 zł

zw

1575

- Mononukleoza jakościowo

MononukleJakościow

25,00 zł

zw

1576

- EBV IgG

EBV IgG

50,00 zł

zw

1577

- EBV IgM

EBV IgM

50,00 zł

zw

1578

- Bruceloza jakościowo

BrucelozaJakościow

40,00 zł

zw

1579

- Przeciwciała anty Hbe

PCiała anty Hbe

50,00 zł

zw

1580

- Hbe antygen

Hbe antygen

50,00 zł

zw

1581

- P. ciała anty Hbc IgM

PCiałAnty Hbc IgM

50,00 zł

zw

1582

- P. ciała anty Hbc total

PCiałAnty HbcTotal

50,00 zł

zw

1583

- P. ciała anty HAV IgM

PCiałAnty HAV IgM

70,00 zł

zw

1584

- Borelioza IgM

Borelioza IgM

54,00 zł

zw

1585

- Borelioza IgG

Borelioza IgG

54,00 zł

zw

1586

- Chlamydia trachomatis IgG ilościowo

ChlamTrachIgGilośc

54,00 zł

zw

1587

- Chlamydia trachomatis IgM ilościowo

ChlamTrachIgMilośc

54,00 zł

zw

1588

- Chlamydia pneumoniae IgG ilościowo

ChlamPneumIgGilośc

54,00 zł

zw

1589

- Chlamydia pneumoniae IgM ilościowo

ChlamPneumIgMilośc

54,00 zł

zw

1590

- Mycoplazma pneumoniae IgG

MycoplazPneumonIgG

60,00 zł

zw

1591

- Mycoplazma pneumoniae IgM

MycoplazPneumonIgM

60,00 zł

zw

1592

- Toxocaroza

Toxocaroza

65,00 zł

zw

1593

- P. ciała p/krztuścowe IgG

PCiałaP/krztuścIgG

95,00 zł

zw

1594

- P. ciała p/krztuścowe IgM

PCiałaP/krztuścIgM

95,00 zł

zw

1595

- Ospa wietrzna (VZ) IgG

OspaWietrznaVZ IgG

110,00 zł

zw

1596

- P. ciała dla Coxackie B3,B5,B7

PCiał.CoxackB3B5B7

110,00 zł

zw

1597

- P. ciała bąblowcowe

PCiałaBąblowcowe

95,00 zł

zw

1598

- P. ciała Yersinia IgA, IgM, IgG (łącznie)

PCiałYersIgAIgMIgG

195,00 zł

zw

1599

Toksoplazmoza IgG awidność

ToksoplazIgGawidno

65,00 zł

zw

1600

HAV przeciwciała całkowite

HAVpCiałaCałkowite

55,00 zł

zw

1601

- WR

WR

12,00 zł

zw

1602

- WR test swoisty

WR test swoisty

20,00 zł

zw

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

1650

TSH (3 gen.)

TSH(3 gen)

25,00 zł

zw

1651

T3

T3

30,00 zł

zw

1652

T4

T4

30,00 zł

zw

1653

FT3

FT3

30,00 zł

zw

1654

FT4

FT4

30,00 zł

zw

1655

- Przeciwciała przeciwtarczycowe aTPO

PCiałPTarczyc.aTPO

40,00 zł

zw

1656

- Przeciwciała przeciwtarczycowe aTG

PCiałaPTarczyc.Atg

40,00 zł

zw

1657

- Tyreoglobulina Tg

TyreoglobulinaTg

36,00 zł

zw

      1658

- p/c p. receptorom TSH (TRAB)

PCiałPReceptorTSH

65,00 zł

zw

HORMONY PŁCIOWE I METABOLICZNE

1700

- E2   ( estradiol)

E2(estradiol)

30,00 zł

zw

1701

- PRL ( prolaktyna)

PRL(prolaktyna)

30,00 zł

zw

1702

- LH   ( luteotropina)

LH(luteotropina)

30,00 zł

zw

1703

- FSH ( folikulotropina)

FSH(folikulotropi)

30,00 zł

zw

1704

- PG   (progesteron)

PG(progesteron)

30,00 zł

zw

1705

- T   (testosteron)

T(testosteron)

30,00 zł

zw

1706

- DHEA

DHEA

45,00 zł

zw

1707

- DHEA-S

DHEA-S

36,00 zł

zw

1708

- bHCG-ilościowo

bHCG-ilościowo

30,00 zł

zw

1709

- SHBG

SHBG

36,00 zł

zw

1710

- Estradiol wolny

Estradiol wolny

36,00 zł

zw

1711

- Androstendion

Androstendion

36,00 zł

zw

1712

- 17-OH progesteron

17-OH progesteron

36,00 zł

zw

1713

- Hormon wzrostu HGH

HormonWzrostu HGH

30,00 zł

zw

1714

- Kortyzol

Kortyzol

30,00 zł

zw

1715

- Aldosteron

Aldosteron

30,00 zł

zw

1716

- Kortykotropina ACTH

KortykotropinaACTH

48,00 zł

zw

1717

- Leptyna

Leptyna

80,00 zł

zw

1718

Testosteron wolny

TestosteronWolny

50,00 zł

zw

MARKERY NOWOTWOROWE

1750

- PSA całkowite

PSA całkowite

35,00 zł

zw

1751

- Wolny antygen prostaty f-PSA

WolnyAnProst.f-PSA

45,00 zł

zw

1752

- CA - 125

CA-125

45,00 zł

zw

1753

- CA - 15-3

CA-15-3

45,00 zł

zw

1754

- CA - 19-9

CA-19-9

45,00 zł

zw

1755

- AFP

AFP

36,00 zł

zw

1756

- CEA

CEA

30,00 zł

zw

1757

- TPS

TPS

60,00 zł

zw

1758

BRCA 1 met. PCR ( wymaz z policzka/ krew EDTA)

BRCA1MetPCR

240,00 zł

zw

1759

BRCA 2 met. PCR ( wymaz z policzka/ krew EDTA)

BRCA2MetPCR

200,00 zł

zw

1760

HPV ( Humanpapillomavirus met. PCR, jakościowo (specjalna procedura pobrania materiału)

HPVMetPCR

150,00 zł

zw

1761

Łańcuchy lekkie kappa w surowicy

ŁańLekkKapWsurowic

80,00 zł

zw

1762

Łańcuchy lekkie kappa w moczu

ŁańLekkKapWmoczu

80,00 zł

zw

1763

Łańcuchy lekkie lambda w surowicy

ŁańLekkLamWsurowic

80,00 zł

 zw

1764

Łańcuchy lekkie lambda w moczu

ŁańLekkLamWmoczu

80,00 zł

 zw

 
 

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

1771

- Białko ostrej fazy CRP

BiałkOstrejFazyCRP

18,00 zł

zw

1772

- anty-CCP 

Anty-CCP 

100,00 zł

zw

1773

- Czynnik reumatoidalny RF ilościowo

CzynnikReumatRFilo

18,00 zł

zw

1774

- ASO ilościowo

ASO ilościowo

18,00 zł

zw

1775

- Helicobacter pylori ilościowo

HelicobPylori iloś

36,00 zł

zw

 
 

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA KIEROWCÓW I INNYCH

OBJĘTYCH VAT

KOD

RODZAJ BADANIA

Nazwa systemowa

CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

ANALITYKA

2800

- Mocz: badanie ogólne + osad

MoczBadOgólne+osad

10,00 zł

23%

12,30 zł

2801

- DZM – oznaczenie stężenia cukru w moczu

DZMStężCukruWmoczu

10,00 zł

23%

12,30 zł

2802

- DZM - oznaczenie stężenia białka w moczu

DZMStężBiałkWmoczu

10,00 zł

23%

12,30 zł

2803

- Ogólne badanie kału

OgólneBadanieKału

29,00 zł

23%

35,67 zł

2804

- Badanie kału na obecność krwi utajonej (3x)

BKałNaObecKrwUtaj3

24,00 zł

23%

29,52 zł

2805

- Badanie kału na obecność krwi utajonej – pojedyncza próbka

BKałuObecKrwUtajPP

8,00 zł

23%

9,84 zł

2806

- Badanie parazytologiczne kału - pasożyty ( 3x)

BParazytolKałPasoż

18,00 zł

23%

22,14 zł

2807

- Badanie parazytologiczne kału – pasożyty pojedyncza próbka

BParazyKałuPasożPP

6,00 zł

23%

7,38 zł

2808

- Giardia lamblia - antygen

GiardiaLambliaAnty

36,00 zł

23%

44,28 zł

BIOCHEMIA

2809

- Albuminy

Albuminy

10,00 zł

23%

12,30 zł

2810

- Aminotransferaza ALT

AminotransferazALT

10,00 zł

23%

12,30 zł

2811

- Aminotransferaza AST

AminotransferazAST

10,00 zł

23%

12,30 zł

2812

- Białko całkowite (surowica, mocz)

BiałkCałkSurowMocz

10,00 zł

23%

12,30 zł

2813

- Białko ostrej fazy CRP

BiałkOstrejFazyCRP

18,00 zł

23%

22,14 zł

2814

- Proteinogram

Proteinogram

32,00 zł

23%

39,36 zł

2815

- Amylaza ( surowica, mocz)

AmylazaSurowicMocz

12,00 zł

23%

14,76 zł

2816

- Bilirubina całkowita

BilirubinaCałkowit

12,00 zł

23%

14,76 zł

2817

- Bilirubina bezpośrednia

BilirubinaBezpośr

15,00 zł

23%

18,45 zł

2818

- Cholesterol całkowity

CholesterolCałkow

12,00 zł

23%

14,76 zł

2819

- HDL

HDL

12,00 zł

23%

14,76 zł

2820

- Trójglicerydy TG

Trójglicerydy TG

12,00 zł

23%

14,76 zł

2821

- Lipidogram ( HDL, LDL, TG, CHOL.)

LipidoHDLLDLTGCHOL

36,00 zł

23%

44,28 zł

2822

- Dehydrogeneza mleczanowa LDH

DehydrogMleczanLDH

12,00 zł

23%

14,76 zł

2823

- Fosfataza alkaliczna ALP

FosfatAlkaliczALP

12,00 zł

23%

14,76 zł

2824

- Fosfataza kwaśna ACP

FosfatazaKwaśACP

12,00 zł

23%

14,76 zł

2825

- Fosfataza sterczowa PAP

FosfataSterczowPAP

40,00 zł

23%

49,20 zł

2826

- Fosfor nieograniczony ( surowica, mocz)

FosforNieogSurMocz

12,00 zł

23%

14,76 zł

2827

- Glukoza (surowica, mocz)

Glukoza(SurowMocz)

9,00 zł

23%

11,07 zł

2828

- GGTP

GGTP

12,00 zł

23%

14,76 zł

2829

- Sód Na+

Sód Na+

10,00 zł

23%

12,30 zł

2830

- Potas K+,

Potas K+,

10,00 zł

23%

12,30 zł

2831

- Chlorki Cl-

Chlorki Cl-

10,00 zł

23%

12,30 zł

2832

- Kreatynina ( surowica, mocz)

Kreatynina(SurMocz

10,00 zł

23%

12,30 zł

2833

- Klirens kreatyniny eGFR

KlirenKreatyn eGFR

10,00 zł

23%

12,30 zł

2834

- Kinaza kreatynowa CK

KinazKreatynowa CK

14,00 zł

23%

17,22 zł

2835

- CK-MB akt.

CK-MB akt.

20,00 zł

23%

24,60 zł

2836

- Kwas moczowy (surowica, mocz)

KwasMoczow(SurMocz

10,00 zł

23%

12,30 zł

2837

- Magnez ( surowica, mocz)

Magnez(SurowMocz)

14,00 zł

23%

17,22 zł

2838

- Mocznik BUN (surowica,mocz)

MocznikBUN(SurMocz

10,00 zł

23%

12,30 zł

2839

- Wapń ( surowica, mocz)

Wapń(SurowicaMocz)

12,00 zł

23%

14,76 zł

2840

- Żelazo

Żelazo

12,00 zł

23%

14,76 zł

2841

- TIBC

TIBC

12,00 zł

23%

14,76 zł

2842

- Homocysteina

Homocysteina

60,00 zł

23%

73,80 zł

2843

- Lipaza

Lipaza

20,00 zł

23%

24,60 zł

HEMATOLOGIA

2844

- Morfologia krwi – płytki i rozmaz automat.

MorfKrwi–PłiRozAut

12,00 zł

23%

14,76 zł

2845

- Morfologia krwi - płytki i rozmaz manualny

MorfKrwi-PłiRozMan

15,00 zł

23%

18,45 zł

2846

- OB

OB

8,00 zł

23%

9,84 zł

2847

- Retikulocyty

Retikulocyty

10,00 zł

23%

12,30 zł

2848

- Profil limfocytarny podstawowy

ProfilLimfocyPodst

170,00 zł

23%

209,10 zł

2849

- Markery aktywacji limfocyta T

MarkerAktywaLimfoT

170,00 zł

23%

209,10 zł

DIAGNOSTYKA ANEMII

2850

- Witamina B12

Witamina B12

40,00 zł

23%

49,20 zł

2851

- Kwas foliowy

Kwas foliowy

40,00 zł

23%

49,20 zł

2852

- Ferrytyna

Ferrytyna

40,00 zł

23%

49,20 zł

TOKSYKOLOGIA

2853

- Kwas walproinowy

KwasWalproinowy

50,00 zł

23%

61,50 zł

2854

- Karbamazepina

Karbamazepina

50,00 zł

23%

61,50 zł

2855

- Lit

Lit

30,00 zł

23%

36,90 zł

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

2856

- c-peptyd

c-peptyd

36,00 zł

23%

44,28 zł

2857

- Insulina

Insulina

30,00 zł

23%

36,90 zł

2858

- Hemoglobina glikowana HbA1c

HemoglGlikowaHbA1c

33,00 zł

23%

40,59 zł

OSTEOPOROZA

2859

- Witamina D3 25(OH)

WitaminaD3 25(OH)

60,00 zł

23%

73,80 zł

2860

- Witamina D3 1,25(OH)2

WitamiD3 1,25(OH)2

160,00 zł

23%

196,80 zł

2861

- Parathormon PTH

Parathormon PTH

45,00 zł

23%

55,35 zł

2862

- Pyrylinx D/Kreatynina

Pyrylinx D/Kreatyn

70,00 zł

23%

86,10 zł

2863

- Osteokalcyna

Osteokalcyna

50,00 zł

23%

61,50 zł

2864

- C-telopeptyd I kalogenu ICTP

C-telop I kaloICTP

75,00 zł

23%

92,25 zł

SEROLOGIA

2865

- Grupa krwi i Rh

Grupa krwi i Rh

25,00 zł

23%

30,75 zł

2866

- Przeciwciała anty RhD

PCiała anty RhD

20,00 zł

23%

24,60 zł

2867

- Czynnik reumatoidalny RF-Waaler Rose

CzynnikReumatRF-WR

15,00 zł

23%

18,45 zł

2868

- Czynnik reumatoidalny RF ilościowo

CzynnikReumatRFilo

18,00 zł

23%

22,14 zł

2869

- ASO ilościowo

ASO ilościowo

18,00 zł

23%

22,14 zł

2870

- Helicobacter pylori ilościowo

HelicobPylori iloś

36,00 zł

23%

44,28 zł

2871

- WR

WR

12,00 zł

23%

14,76 zł

2872

- WR test swoisty

WR test swoisty

20,00 zł

23%

24,60 zł

IMMUNOLOGIA

2873

- IgA

IgA

40,00 zł

23%

49,20 zł

2874

- IgM

IgM

40,00 zł

23%

49,20 zł

2875

- IgG

IgG

40,00 zł

23%

49,20 zł

2876

- IgG, IgA, IgM (łącznie)

IgG,IgA,IgM(łączni

85,00 zł

23%

104,55 zł

2877

- IgE całkowite

IgE całkowite

35,00 zł

23%

43,05 zł

2878

- Immunoglobuliny swoiste ( panel)

ImmunogSwois(panel

110,00 zł

23%

135,30 zł

2879

- Immunoglobuliny swoiste ( pojedyncze alergeny)

ImmunSwoi(pojAlerg

45,00 zł

23%

55,35 zł

2880

- Panel pediatryczny

PanelPediatryczny

110,00 zł

23%

135,30 zł

2881

- Panel pokarmowy

PanelPokarmowy

110,00 zł

23%

135,30 zł

2882

- Panel wziewny

PanelWziewny

110,00 zł

23%

135,30 zł

AUTOIMMUNOLOGIA

2883

- Przeciwciała p/jądrowe ANA

PCiała p/jądrowANA

50,00 zł

23%

61,50 zł

2884

- Przeciwciała p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF

PCiała ANCAmet.IIF

90,00 zł

23%

110,70 zł

2885

- Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA) met. IIF

PCiałaPM AMAmetIIF

70,00 zł

23%

86,10 zł

2886

- Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgA met. IIF

PCiałaPEEmA IgAIIF

70,00 zł

23%

86,10 zł

2887

- Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgG met. IIF

PCiałaPEEmA IgGIIF

70,00 zł

23%

86,10 zł

2888

- Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgA i IgG (łącznie) met. IIF

PCiałPEEmAIgAIgGIIF

110,00 zł

23%

135,30 zł

2889

- Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgA met. ELISA

PCiałAnty-tTGIgAEL

90,00 zł

23%

110,70 zł

2890

- Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgG met. ELISA

PCiałaAnty-tTGIgG

90,00 zł

23%

110,70 zł

2891

- Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgA i IgG (łącznie) met. ELISA

PCAnty-tTGIgAIgG E

170,00 zł

23%

209,10 zł

KOAGULOLOGIA

2892

- PT -czas protrombinowy   (INR)

PTczasProtromb INR

12,00 zł

23%

14,76 zł

2893

- Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

CKaolin-KefaliAPTT

12,00 zł

23%

14,76 zł

2894

- Fibrynogen

Fibrynogen

12,00 zł

23%

14,76 zł

2895

- D-Dimery

D-Dimery

30,00 zł

23%

36,90 zł

2896

- Antytrombina AT III

AntytrombinaAT III

50,00 zł

23%

61,50 zł

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

2897

- Anty-HBS ilościowo

Anty-HBS ilościowo

35,00 zł

23%

43,05 zł

2898

- HBS - antygen (HBSAg)   ilościowo

HBSantygHBSAg iloś

25,00 zł

23%

30,75 zł

2899

- P. ciała anty-HCV

PCiała Anty-HCV

35,00 zł

23%

43,05 zł

2900

- HCV test potwierdzenia

HCV TestPotwierdze

140,00 zł

23%

172,20 zł

2901

- HIV combo Ag/Ab

HIV comboAg/Ab

45,00 zł

23%

55,35 zł

2902

- HIV test potwierdzenia

HIV TestPotwierdze

250,00 zł

23%

307,50 zł

2903

- Helicobacter pylori ilościowo

HelicobPylori iloś

36,00 zł

23%

44,28 zł

2904

- Toxoplazmoza IgG   ilościowo

ToxoplazmIgGilośc

36,00 zł

23%

44,28 zł

2905

- Toxoplazmoza IgM   ilościowo

ToxoplazmIgMilośc

36,00 zł

23%

44,28 zł

2906

- Różyczka IgG ilościowo

Różyczka IgG ilośc

36,00 zł

23%

44,28 zł

2907

- Różyczka IgM ilościowo

Różyczka IgM ilośc

36,00 zł

23%

44,28 zł

2908

- Cytomegalia CMV IgG

CytomegaliaCMV IgG

36,00 zł

23%

44,28 zł

2909

- Cytomegalia CMV IgM

CytomegaliaCMV IgM

36,00 zł

23%

44,28 zł

2910

- Herpes 1/2 IgG jakościowo

Herpes1/2IgGjakośc

70,00 zł

23%

86,10 zł

2911

- Herpes 1/2 IgM jakościowo

Herpes1/2IgMjakośc

70,00 zł

23%

86,10 zł

2912

- Mononukleoza jakościowo

MononukleJakościow

25,00 zł

23%

30,75 zł

2913

- EBV IgG

EBV IgG

50,00 zł

23%

61,50 zł

2914

- EBV IgM

EBV IgM

50,00 zł

23%

61,50 zł

2915

- Bruceloza jakościowo

BrucelozaJakościow

40,00 zł

23%

49,20 zł

2916

- Przeciwciała anty Hbe

PCiała anty Hbe

50,00 zł

23%

61,50 zł

2917

- Hbe antygen

Hbe antygen

50,00 zł

23%

61,50 zł

2918

- P. ciała anty Hbc IgM

PCiałAnty Hbc IgM

50,00 zł

23%

61,50 zł

2919

- P. ciała anty Hbc total

PCiałAnty HbcTotal

50,00 zł

23%

61,50 zł

2920

- P. ciała anty HAV IgM

PCiałAnty HAV IgM

70,00 zł

23%

86,10 zł

2921

- Borelioza IgM

Borelioza IgM

54,00 zł

23%

66,42 zł

2922

- Borelioza IgG

Borelioza IgG

54,00 zł

23%

66,42 zł

2923

- Chlamydia trachomatis IgG ilościowo

ChlamTrachIgGilośc

54,00 zł

23%

66,42 zł

2924

- Chlamydia trachomatis IgM ilościowo

ChlamTrachIgMilośc

54,00 zł

23%

66,42 zł

2925

- Chlamydia pneumoniae IgG ilościowo

ChlamPneumIgGilośc

54,00 zł

23%

66,42 zł

2926

- Chlamydia pneumoniae IgM ilościowo

ChlamPneumIgMilośc

54,00 zł

23%

66,42 zł

2927

- Mycoplazma pneumoniae IgG

MycoplazPneumonIgG

60,00 zł

23%

73,80 zł

2928

- Mycoplazma pneumoniae IgM

MycoplazPneumonIgM

60,00 zł

23%

73,80 zł

2929

- Toxocaroza

Toxocaroza

65,00 zł

23%

79,95 zł

2930

- P. ciała p/krztuścowe IgG

PCiałaP/krztuścIgG

95,00 zł

23%

116,85 zł

2931

- P. ciała p/krztuścowe IgM

PCiałaP/krztuścIgM

95,00 zł

23%

116,85 zł

2932

- Ospa wietrzna (VZ) IgG

OspaWietrznaVZ IgG

110,00 zł

23%

135,30 zł

2933

- P. ciała dla Coxackie B3,B5,B7

PCiał.CoxackB3B5B7

90,00 zł

23%

110,70 zł

2934

- P. ciała bąblowcowe

PCiałaBąblowcowe

90,00 zł

23%

110,70 zł

2935

- P. ciała Yersinia IgA, IgM, IgG (łącznie)

PCiałYersIgAIgMIgG

195,00 zł

23%

239,85 zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

2936

- TSH (3 gen.)

TSH(3 gen)

25,00 zł

23%

30,75 zł

2937

T3

T3

30,00 zł

23%

36,90 zł

2938

T4

T4

30,00 zł

23%

36,90 zł

2939

FT3

FT3

30,00 zł

23%

36,90 zł

2940

FT4

FT4

30,00 zł

23%

36,90 zł

2941

- Przeciwciała przeciwtarczycowe aTPO

PCiałPTarczyc.aTPO

40,00 zł

23%

49,20 zł

2942

- Przeciwciała przeciwtarczycowe aTG

PCiałaPTarczyc.Atg

40,00 zł

23%

49,20 zł

2943

- Tyreoglobulina Tg

TyreoglobulinaTg

36,00 zł

23%

44,28 zł

HORMONY PŁCIOWE I METABOLICZNE

2944

- E2   ( estradiol)

E2(estradiol)

30,00 zł

23%

36,90 zł

2945

- PRL ( prolaktyna)

PRL(prolaktyna)

30,00 zł

23%

36,90 zł

2946

- LH   ( luteotropina)

LH(luteotropina)

30,00 zł

23%

36,90 zł

2947

- FSH ( folikulotropina)

FSH(folikulotropi)

30,00 zł

23%

36,90 zł

2948

- PG   (progesteron)

PG(progesteron)

30,00 zł

23%

36,90 zł

2949

- T   (testosteron)

T(testosteron)

30,00 zł

23%

36,90 zł

2950

- DHEA

DHEA

45,00 zł

23%

55,35 zł

2951

- DHEA-S

DHEA-S

36,00 zł

23%

44,28 zł

2952

- bHCG-ilościowo

bHCG-ilościowo

30,00 zł

23%

36,90 zł

2953

- SHBG

SHBG

36,00 zł

23%

44,28 zł

2954

- Estradiol wolny

Estradiol wolny

36,00 zł

23%

44,28 zł

2955

- Androstendion

Androstendion

36,00 zł

23%

44,28 zł

2956

- 17-OH progesteron

17-OH progesteron

36,00 zł

23%

44,28 zł

2957

- Hormon wzrostu HGH

HormonWzrostu HGH

30,00 zł

23%

36,90 zł

2958

- Kortyzol

Kortyzol

30,00 zł

23%

36,90 zł

2959

- Aldosteron

Aldosteron

30,00 zł

23%

36,90 zł

2960

- Kortykotropina ACTH

KortykotropinaACTH

48,00 zł

23%

59,04 zł

2961

- Leptyna

Leptyna

80,00 zł

23%

98,40 zł

MARKERY NOWOTWOROWE

2962

- PSA całkowite

PSA całkowite

35,00 zł

23%

43,05 zł

2963

- Wolny antygen prostaty f-PSA

WolnyAnProst.f-PSA

45,00 zł

23%

55,35 zł

2964

- CA - 125

CA-125

45,00 zł

23%

55,35 zł

2965

- CA - 15-3

CA-15-3

45,00 zł

23%

55,35 zł

2966

- CA - 19-9

CA-19-9

45,00 zł

23%

55,35 zł

2967

- AFP

AFP

36,00 zł

23%

44,28 zł

2968

- CEA

CEA

30,00 zł

23%

36,90 zł

2969

- TPS

TPS

60,00 zł

23%

73,80 zł

 
 

Szanowni Pacjenci,

Informujemy że, pobranie materiału do niżej wymienionych badań laboratoryjnych odbywa się wyłącznie w Punkcie Pobrań przy ulicy Malczewskiego 47a.

  • Hormon wzrostu (HGH),
  • Parathormon (PTH),
  • C-peptyd,
  • Homocysteina,
  • Witamina D3 1,25OH (aktywna),
  • Insulina,
  • KortykotropinaACTH,
  • Osteokalcyna,
  • Antykoagulant tocznia

 

Obowiązuje od 10.12.2015r.