Rozmiar czcionki

 

 

SZPZLO Warszawa-Mokotów realizuje Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla populacji z grupy szczególnego ryzyka – osób od 65 roku życia pn. „Grypa 65+”.

 

 

 

 

Od 1 września rozpoczął się kolejny sezon szczepień dla osób od 65 roku życia pn. „Grypa 65+”.

 

Celem szczepień przeciwko grypie jest uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego, np. zapalenie mózgu. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70-90%. Odporność po szczepieniu wykształca się po około dwóch tygodniach i trwa od 6 do 12 miesięcy. Wykazano również, że szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych w grupach wysokiego ryzyka.

 

Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie szczególnie w populacji osób starszych jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji i śmiertelności z powodu grypy i jej powikłań. Kwalifikacje do szczepienia dokonuje lekarz pierwszego kontaktu.

 

Z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie mogą skorzystać wszystkie osoby powyżej 65 roku życia, zameldowane w warszawie na pobyt stały lub czasowy.

 

Osoby, które nie są objęte opieką POZ w naszym Zespole, muszą posiadać aktualne zaświadczenie od swojego lekarza POZ o braku przeciwwskazać do szczepienia (zaświadczenie ważne 24 godz.).

 

Szczepieniami przeciwko grypie objęte są także osoby przebywające w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym oraz bezdomni przebywający w noclegowniach i schroniskach na terenie miasta.

 

Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.