BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 30.04.2021, zmieniona z powodu:
.

Modernizacje

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2019 r.

 

W roku 2019 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł :

1) z budżetu m.st. Warszawy – dotacja w wysokości 240 000 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe , w tym: 

  • - remont pomieszczeń Przychodni Lekarskiej dla Kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13 – kwota 100 000 zł;
  • - remont pokrycia dachowego budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Jadźwingów 9 – kwota 140 000 zł.

 

2) ze środków własnych Zespołu w wysokości 835 105 zł, z przeznaczeniem na:

  • - dostosowanie sprzętowe do udzielania świadczeń zdrowotnych – kwota 369 727 zł;
  • - wymiana wyeksploatowanego wyposażenia gabinetów zabiegowych – kwota 23 985 zł;
  • - dostosowanie do informatyzacji – kwota 441 393 zł.

 

Łączna suma wydatków inwestycyjnych w 2019 r. wyniosła 1 075 105 zł.


 

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2018 r.

 

W roku 2018 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł :

1) z budżetu m.st. Warszawy – dotacja w wysokości 382.000 zł , w tym:

a) Biuro Polityki Zdrowotnej – 130.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Biura Obsługi Pacjenta z lokalizacją w Przychodni przy ul. Malczewskiego 47A – kwota 60.000 zł;

- zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4 – kwota 70.000 zł;

b) Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – 252.000 zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie i remont Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” przy ul. Dąbrowskiego 75A – kwota 132.000 zł;

- doposażenie i remont Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Belgijskiej 4 – kwota 120.000 zł.

 

2) ze środków własnych Zespołu w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dostosowanie infrastruktury do udzielania świadczeń zdrowotnych – kwota 10.000 zł;

- dostosowanie sprzętowe do udzielania świadczeń zdrowotnych ( w tym: zakup 1 samochodu osobowego, 2 myjni endoskopowych, 5 chłodziarek do szczepionek, 2 aparatów ekg oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia gabinetów lekarskich) – kwota 250.000 zł;

- dostosowanie do informatyzacji ( w tym: zakup zestawów komputerowych, licencji do przetwarzania danych, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej ) - kwota 40.000 zł.

 

Łączna suma wydatków inwestycyjnych w 2018 r. wyniosła 682.000 zł.


Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2017 r.

 

W roku 2017 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane wyłącznie ze środków własnych Zespołu w wysokości  280.000 zł, z przeznaczeniem na:

 -  dostosowanie infrastruktury do udzielania świadczeń zdrowotnych – 20.000 zł,

 -  dostosowanie sprzętowe do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym  zakup  niezbędnego    

    sprzętu medycznego, wyposażenia, mebli  – 120.000 zł;

 -  dostosowanie do informatyzacji, w tym: zakup sprzętu komputerowego, rozbudowa macierzy 

    dyskowej i licencji do przetwarzania danych  – 140.000 zł.

 

Łączna suma wydatków inwestycyjnych w 2017 r. wyniosła 280.000 zł.


 

 

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2016 r.

 

W roku 2016 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł : 

 

1) z budżetu m.st. Warszawy – dotacja w wysokości 880.000 zł, w tym:

- modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4 – 760.000 zł;

- remont pokrycia dachowego Przychodni Lekarskiej przy ul. Madalińskiego 13 – 95.000 zł;

- remont pomieszczeń na potrzeby 10- stanowiskowego call center w Przychodni Lekarskiej przy ul. Malczewskiego 47A – 25.000 zł. 

 

2) ze środków własnych Zespołu w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie modernizacji i remontów – 50.000 zł;

- dostosowanie sprzętowe do udzielania świadczeń zdrowotnych ( w tym: zakup niezbędnego sprzętu medycznego, wyposażenia, mebli ) – 50.000 zł;

- dostosowanie do informatyzacji ( w tym: zakup zestawów komputerowych - 15 kpl, zakup macierzy backupowej – 1 kpl, zakup licencji do przetwarzania danych i oprogramowania antywirusowego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej ) – 200.000 zł. 

 

Łączna suma wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wyniosła 1.180.000 zł. 


 

 

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2015 r.

 

W roku 2015 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł :

 

1. Z budżetu m.st. Warszawy – dotacja w wysokości 266.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowo utworzonej Przychodni Lekarskiej przy ul. F. Klimczaka 4:

- sprzęt i aparatura medyczna ( w tym aparaty: USG – szt. 1, EKG – szt. 1, defibrylator – szt.1, wagi medyczne – szt. 5, ciśnieniomierze – szt. 5, otoskopy – szt. 2, mieszadło hematologiczne – szt. 1, chłodziarka na szczepionki z rejestratorem temperatur – szt. 1) - 147.938,48 zł;

- sprzęt teleinformatyczny ( w tym: zestawy komputerowe z monitorami lcd i drukarkami – kpl 10, kserokopiarka – szt. 1, centrala telefoniczna – szt. 1, telefony bezprzewodowe – szt. 10, telefon/fax – szt. 1, wyposażenie serwerowni – kpl 1 ) – 50.202,95 zł;

- meble medyczne i biurowe ( w tym: stanowisko do pobierania krwi, leżanki, przewijaki, szafki lekarskie, taborety obrotowe, fotele, krzesła do poczekalni, zestawy kartotekowe, lada rejestracyjna, zabudowy meblowe stanowisk pracy, ciągów zabiegowych, szatni dla pacjentów, regały ) – 62.658,57 zł;

- sprzęt AGD i wyposażenie gospodarcze ( w tym: lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajniki, zestaw do sprzątania i na odpady medyczne, kosze, dozowniki mydła w płynie, podajniki ręczników jednorazowych ) – 5.200,00 zł.

 

2. Ze środków własnych Zespołu w wysokości 584.909,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dostosowanie infrastruktury Przychodni Lekarskich do udzielania świadczeń zdrowotnych ( w tym niezbędne prace w zakresie konserwacji elementów infrastruktury technicznej ) – 25.000,00 zł ;

- dostosowanie sprzętowe ( w tym: zakup aparatu USG do Przychodni Lekarskiej przy ul. Chełmskiej 13/17 , współfinansowanie wyposażenia Przychodni Lekarskiej przy ul. F. Klimczaka 4 ) – 129.000,00 zł ;

- dostosowanie do informatyzacji ( w tym: zakup zestawów komputerowych - 30 kpl, zakup 2 szt. serwerów, zakup i wdrożenie oprogramowania e-gabinety i diagnostyki obrazowej ) – 430.000,00 zł.

 

Łączna suma wydatków inwestycyjnych w 2015 r. wyniosła 850.909,00 zł.

 


 

 

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2014 r.

 

W roku 2014 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł :

 

1. Z budżetu m.st. Warszawy – dotacja w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowoutworzonej Przychodni Lekarskiej przy ul. Kolegiackiej 3:

- sprzęt i aparatura medyczna ( w tym aparaty: USG – szt. 1, EKG – szt. 1, KTG – szt.1, unit stomatologiczny z osprzętem – kpl 1, autoklaw z wyposażeniem do sterylizacji – kpl 1, drobny sprzęt medyczny – kpl 1 ) – 202.400,00 zł;

- sprzęt teleinformatyczny ( w tym: zestawy komputerowe z monitorami lcd i drukarkami – kpl 10, kserokopiarka – szt. 1, centrala telefoniczna – szt. 1, telefony bezprzewodowe – szt. 12, telefon/fax – szt. 1, wyposażenie serwerowni – kpl 1 ) – 46.998,30 zł;

- meble medyczne i biurowe ( w tym stanowisko do pobierania krwi, fotel ginekologiczny, leżanki, szafki lekarskie, taborety obrotowe, zestawy kartotekowe, biurka, fotele, regały, lada rejestracyjna, zabudowy meblowe ciągów zabiegowych ) – 50.601,70 zł.

 

2. Ze środków własnych Zespołu w wysokości 899.164,87 zł, z przeznaczeniem na:

- dostosowanie infrastruktury Przychodni Lekarskich do udzielania świadczeń zdrowotnych ( w tym niezbędne prace w zakresie konserwacji elementów infrastruktury technicznej ) – 37.934,46 zł;

- dostosowanie sprzętowe ( w tym: zakup skanera RTG , współfinansowanie wyposażenia Przychodni Lekarskiej przy ul. Kolegiackiej 3 ) – 89.453,55 zł ;

- dostosowanie do informatyzacji ( w tym: zakup i dostawa zestawów komputerowych - 151 kpl, macierzy dyskowych - 2 szt, serwerów - 2 szt, UPS - 2 szt, oprogramowanie antywirusowe - 153 licencji, oprogramowanie do monitoringu sieci i zdalnej pomocy technicznej - 191 licencji ) – 694.929,51 zł;

- opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 – 76.847,35 zł .

 

Łączna suma wydatków inwestycyjnych w 2014 r. wyniosła 1.199.164,87 zł.

 


 

 

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2013 r.

 

W roku 2013 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł :

 

1. Z budżetu m.st. Warszawy – dotacja w łącznej wysokości 399.999,95 zł , w tym :

1.1. dotacja w wysokości 299.999,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów ” w zakresie :

a) modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 27 za kwotę 267.468,95 zł – zakończono kompleksową modernizację budynku oraz zagospodarowanie terenu ;

b) I etap modernizacji budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Wiertniczej 81 za kwotę 32.351,00 zł – przebudowano część parteru o powierzchni 33,82 m2 oraz zmodernizowano pomieszczenia parteru o powierzchni 78,31 m2 ( roboty malarskie , okładziny podłogowe , oświetlenie ) .

1.2. dotacja w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania remontowego p.n. „ Remont pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4 ” - wyremontowano pomieszczenia na parterze o powierzchni 82,60 m2 .

 

2. Ze środków własnych Zespołu w wysokości 762.695,14 zł , z przeznaczeniem na :

- dostosowanie infrastruktury Przychodni Lekarskich do udzielania świadczeń zdrowotnych ( w tym współfinansowanie modernizacji , remontów ) – 79.921,01 zł ;

- dostosowanie sprzętowe ( w tym ucyfrowienie aparatów RTG , zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego , wyposażenia , mebli ) – 484.932,27 zł ;

- dostosowanie do informatyzacji ( dostęp do internetu , zakup licencji , oprogramowania , dysków sieciowych , zapewnienie serwisu i dostępu do nowych wersji ) – 128.901,86 zł ;

- zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb obsługi transportowej i medycznej Zespołu - 68.940,00 zł .

 


 

 

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2012 r.

 

W roku 2012 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł :

 

1. Z budżetu m.st. Warszawy, na podstawie uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy :

1.1. dotacja w wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów ” w zakresie :

a) V etap modernizacji budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Soczi 1 , kończący kompleksową modernizację budynku przychodni za kwotę 111.296 zł , w tym :

- zmodernizowano wnętrza o powierzchni 300 m2 w obszarze przyziemia , wykonano malowanie elewacji o powierzchni 1810 m2 .

b) modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 27 za kwotę 788.704 zł , w tym :

- wymieniono stolarkę okienną , pokrycie dachu i wykonano docieplenie stropodachu , wymieniono instalację odgromową , zmodernizowano elewację i wejście główne , zainstalowano zewnętrzną platformę do transportu osób niepełnosprawnych , zrealizowano I etap modernizacji wnętrz . wykonano wewnętrzny szyb windowy dla windy 4-przystankowej .

1.2. dotacja w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania remontowego p.n. „ Remont pomieszczeń przychodni Lekarskiej przy ul. Malczewskiego 47a ”

- wyremontowano obszar przychodni związany z zabezpieczeniem medycznym EURO 2012 , w tym 4 gabinety lekarskie , 2 gabinety zabiegowe , 5 sanitariatów , korytarze I i II p. , hol główny, klatkę schodową wewnętrzną i zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych .

 

2. ze środków własnych Zespołu w wysokości 665.241 zł . Środki zostały wykorzystane na :

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy Przychodni Lekarskiej przy ul. Wiertniczej 81 - 53.255 zł ,

- dostosowanie infrastruktury przychodni do udzielania świadczeń medycznych - 87.035 zł ,

- dostosowanie sprzętowe do udzielania świadczeń zdrowotnych , w tym zakup niezbędnego sprzętu medycznego , wyposażenia , mebli , itp. – 332.025 zł ,

- opracowanie wniosku do RPO WM 2007-2013 Działanie 2.2. Rozwój e-usług – 34.400 zł , - zakup zestawów komputerowych , serwerów , licencji , oprogramowania , usług serwisowych oprogramowania , itp. – 156.526 zł .

 


 

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2011 r.

 

W roku 2011 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł :

 

1. z budżetu m.st. Warszawy

1.1. dotacja w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów ” w zakresie IV etapu modernizacji wnętrz budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1

- wykonano modernizację wnętrz o łącznej powierzchni 404 m2 , w tym 4 gabinety lekarskie , Poradnię Stomatologiczną ,pomieszczenie pielęgniarek środowiskowych , część administracyjną , korytarze i poczekalnie , szatnię personelu , klatki schodowe : parter-I piętro , parter-przyziemie .

1.2. dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie częściowej modernizacji Poradni Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. Belgijskiej 4 - wykonano wymianę stolarki okiennej , malowanie ścian i sufitów , wymianę wykładziny podłogowej ( zakres robót współfinansowany ze środków własnych w wysokości 25.000 zł ) ,

 

2) ze środków własnych Zespołu w wysokości 705.447 zł , na podstawie pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną planu inwestycyjnego . Środki zostały wykorzystane na :

- zakup systemu informatycznego do laboratorium oraz dla części administracyjnej związany z realizacją RPO WM , za łączną kwotę 238.251 zł ,

- współfinansowanie modernizacji Przychodni przy ul. Soczi 1 ( roboty zewnętrzne ) i Belgijskiej 4 , w łącznej kwocie 89.000 zł ,

- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i modernizacji budynku przychodni przy ul. Wiertniczej 81 za kwotę 39.500 zł ,

- zakupy aparatury , sprzętu medycznego i wyposażenia , w tym : serwer , rejestratory holterowskie szt. 2 , stół do badań endoskopowych , mikroskopy do laboratorium szt. 5 , aparat elektrochirurgiczny z modułem argonowym , fotel ginekologiczny , perymetr , sprzęt pomiarowy do RTG , aparaty do krioterapii szt. 2 , destylarka , mieszadło hematologiczne , wyposażenie meblowe i inny drobny sprzęt za łączną kwotę 338.696 zł .

Ponadto na realizację projektu p.n. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa , Ochoty , woli i Żoliborza w ramach RPO WM Działanie 2.2. Rozwój e-usług , wydatkowano ze środków własnych kwotę 330 603 zł ( wkład własny 15% i koszty niekwalifikowane ) .

 


 

 

Informacja w sprawie modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów

wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2010 r.

 

W roku 2010 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z dwóch źródeł :

 

1) z budżetu m.st. Warszawy, na podstawie uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy , w tym :

1.1) dotacja w wysokości 2.680.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów ” w zakresie :

a) realizacja II etapu wyposażenia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Przyczółkowej 33 - 420.000 zł

- wyposażono nowy budynek Przychodni w sprzęt : medyczny ( sprzęt rehabilitacyjny do laseroterapii , elektroterapii , magnetoterapii , terapii ultradźwiękowej , światłolecznictwa oraz kinezyterapii , sprzęt do sterylizacji – autoklawy , zestaw do pakietowania narzędzi , myjka ultradźwiękowa ) , diagnostyczny ( aparat USG , aparat EKG , defibrylator , detektor tętna płodu ) , komputerowy ( 13 zestawów – komputer , monitor LCD , drukarka ) , ppoż. , tablice informacyjne , opisy gabinetów , itp. ,

b) II i III etap modernizacji wnętrz budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 - 1.250.560 zł

- wykonano modernizację wnętrz o łącznej powierzchni 1 524,10 m2 , w tym poradni dziecięcych , hallu głównego z rejestracją , gabinetu zabiegowego , EKG , USG , poradni ginekologiczno-położniczej poradni chirurgicznej , fizykoterapii , kinezyterapii , obszaru RTG oraz wszystkich węzłów sanitarnych ,

c) II etap modernizacji budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Madalińskiego 13 - 1.009.440 zł

- zakończono kompleksową modernizację wnętrz Przychodni , w tym poradni dziecięcych , gabinetów POZ dorosłych , poradni stomatologicznej , gabinetu zabiegowego i EKG , pracowni fizjoterapii , hallu głównego z rejestracją , węzłów sanitarnych oraz wejścia do poradni dzieci zdrowych z pochylnią , podestem i przedsionkiem .

1.2. dotacja na pokrycie kosztów wykonania przedsięwzięcia p.n. „ Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Madalińskiego 13 – wysokość dotacji nie więcej niż do kwoty brutto 680.000,00 zł

- wykonano ocieplenie ścian i poddasza , wymieniono obróbki blacharskie , wymieniono instalację odgromową i oświetlenia zewnętrznego , wykonano kolorystykę elewacji ,

1.3, dotacja na pokrycie kosztów wykonania przedsięwzięcia p.n. „ Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 – wysokość dotacji nie więcej niż do kwoty brutto 980.000,00 zł

- roboty wchodzące w zakres termomodernizacji zostały wykonane w 73,73 % całości , realizacja została przerwana z dniem 29.11.2010 r z uwagi na okres zimowy .

 

2. Ze środków własnych Zespołu w wysokości 1.771.500,46 zł , na podstawie pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną planu inwestycyjnego . Środki zostały wykorzystane na :

- współfinansowanie modernizacji Przychodni przy ul. Soczi 1 i Madalińskiego 13 oraz finansowanie kompleksowej modernizacji wnętrz Przychodni : przy ul. Dąbrowskiego 75 a i Iwickiej 19 , w łącznej kwocie 1.217.013,38 zł ,

- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Przychodni przy ul. Dąbrowskiego 75 a , Iwickiej 19 oraz budowy przyłącza sieci energetycznej do budynku Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33 , w łącznej kwocie 44.661,15 zł ,

- instalację aparatu RTG w nowej lokalizacji Soczi 1 ( z Belgijskiej 4 ) za kwotę 12.000,00 zł ,

- zakup aparatury , sprzętu medycznego i wyposażenia , w tym : sterylizatora z zestawem do pakietowania narzędzi , dwóch aparatów USG , systemu holterowskiego , aparatu do krioterapii , koagulometru , sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia meblowego w łącznej kwocie 409 752,03 zł ,

- zakup dwóch samochodów osobowych dla potrzeb własnych Zespołu w łącznej kwocie 64.900,00 zł , - instalację systemu ochrony technicznej w Przychodni przy ul. Madalińskiego 13 ( czujki , kamery ) w kwocie 23.173,90 zł .

 


 

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2009 r.

 

W roku 2009 Zespół realizował zadania inwestycyjne finansowane z trzech źródeł:

 

1) Z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 2.613.000 zł , z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Mokotów", w tym:

a) Budowa Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Przyczółkowej 33 - 1.400.000 zł. Zakończono budowę budynku Przychodni „pod klucz" z zagospodarowaniem terenu .zrealizowano I etap pierwszego wyposażenia ( meble , meble medyczne , drobny sprzęt medyczny , unit stomatologiczny , fotel ginekologiczny , wyposażenie łazienek , centrala telefoniczna , elektroniczny system zabezpieczeń , system kolejkowania , rolety okienne ).

b) Modernizacja budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 - 974.340 zł. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną , zmodernizowano węzeł cieplny , wymieniono instalację co. z grzejnikami, wymieniono poziomy instalacji z.w., c.w. i cyrkulacji.

c) Modernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Madalińskiego 13 - 238.660 zł. Wykonano konstrukcję żelbetową nowej klatki schodowej , podjazdu przy wejściu głównym oraz przedsionek przy wejściu głównym .

 

2) Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszaw w wysokości 978.117 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć p.n. „Termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Chełmskiej 13/17 oraz Malczewskiego 47 A". Wykonano ocieplenie ścian i stropodachów budynków , wymieniono pokrycia dachowe i obróbki blacharskie , wymieniono instalację odgromową i oświetlenia zewnętrznego, wykonano kolorystykę elewacji . Ponadto w Przychodni przy ul. Chełmskiej 13/17 zmodernizowano węzeł cieplny.

 

3) Ze środków własnych Zespołu w wysokości 1.580.897 zł, w tym :

a) zakup wyposażenia do Poradni Gastrologicznej - 444.954 zł,

b) zakup aparatu USG + Doppler - 319.980 zł,

c) zakup sprzętu do ratowania życia ( defibrylatory 14 szt.) - 164.797 zł,

d) zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Zespołu - 58.900 zł,

e) współfinansowanie modernizacji i termomodernizacji Przychodni - 592.266 zł.

 


 

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2008 r.

 

Dotacja z budżetu m.st. Warszawy w roku 2008 wyniosła ogółem 3.440.304 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne - 3.280.000 zł;

- na remonty - 36.304 zł;

- na zakupy inwestycyjne - 124.000 zł,

1. Zadania inwestycyjne:

Modernizacja Przychodni przy ul. Malczewskiego 47a - 980.320 zł, zakończono kompleksową modernizację wnętrz Przychodni, wymieniono stolarkę okienną parteru oraz drzwi zewnętrzne, zmodernizowano wejścia, wymieniono instalację c.o. z grzejnikami.

Modernizacja Przychodni przy ul. Chełmskiej 13/17 - 800.000 zł, zakończono kompleksową modernizację wnętrz Przychodni, wejścia głównego, wymieniono stolarkę okienną piwnic oraz drzwi zewnętrzne.

Budowa Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33 - 1.500.000 zł, wykonano stan surowy zamknięty z elewacją i dachem, instalację odgromową, zewnętrzną instalację kanalizacji do szamba, piony kanalizacyjne z odnogami, wymurowano kominy wentylacji grawitacyjnej, wprowadzono do budynku: kabel zasilania elektrycznego, przyłącze wody oraz instalację gazową .

2. Remonty - 36.304zł: Wykonano remont kotłowni Przychodni przy ul. St. Kostki Potockiego 20, w tym wymieniono stary kocioł koksowo-węglowy na nowy kocioł olejowy.

3. Zakupy inwestycyjne - 124.000 zł.

 

 


L.p.


Zakres rzeczowy zadania


Wydatki w 2008 roku

1

 

Aparaty do terapii przy pomocy pola magnetycznego małej częstotliwości z wyposażeniem - 2 zestawy

30.990

2

 

Aparaty KTG - szt. 3

24.700

3

 

Kolposkopy optyczne - szt. 4

28.120

4

 

Lampy szczelinowe - szt. 2

25.100

5

 

Aparat do kriostymulacji - szt. 1

11.250

6

 

Aparat do elektrokoagulacji ze stolikiem

- szt. 1

3.840

 

 

Razem

124.000

 

 


 

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2007 r.

 

Dotacja z budżetu m.st. Warszawy w roku 2007 wyniosła ogółem 4.303.492 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne - 3.456.247 zł;

- na zakupy inwestycyjne - 847.245 zł,

- w tym: - dofinansowanie zakupu stacjonarnego aparatu RTG z torem wizyjnym w ramach ZPORR - 147.745 zł.

1. Zadania inwestycyjne - modernizacja.

Przychodnia przy ul. Jadźwingów 9 - 1.571.522 zł, zrealizowano III etap modernizacji wnętrz I piętra (stomatologia, punkt pobrań, węzeł sanitarny z wc dla osób niepełnosprawnych) oraz parter (chirurgia, gabinet zabiegowy, ekg, rejestracja, węzeł sanitarny z wc dla osób niepełnosprawnych, hall główny, klatka schodowa, szatnia, Poradnia Dermatologiczna), wykonano termomodernizację budynku (docieplenie stropodachu, ścian, izolacja piwnic, elewacja).

Przychodnia przy ul. Chełmskiej 13/17 - 680.000 zł, zmodernizowano hall główny, POZ dorosłych (parter), pomieszczenia socjalne i magazynowe piwnic, węzły sanitarne (parter i I piętro), wymieniono stolarkę okienną i instalację c.o. z grzejnikami.

Przychodnia przy ul. Malczewskiego 47a - 880.320 zł, zmodernizowano pomieszczenia stomatologii i okulistyki na II piętrze, kinezyterapii, fizykoterapii, chirurgii, laryngologii, gabinet zabiegowy, ekg, gabinety lekarskie na I piętrze, węzły sanitarne na II i I piętrze - w tym: utworzono 4 wc dla osób niepełnosprawnych. Przychodnia przy ul. Przyczółkowej 33 - 316.405 zł, wykonano stan zerowy budynku nowej Przychodni.

2. Zakupy inwestycyjne.


L.p.


Zakres rzeczowy zadania


Wydatki w 2007 roku

1

 

Autoklawy z wyposażeniem - 8 sztuk

166.800

2

 

Unity stomatologiczne - 7 sztuk

226.565

3

 

Zestaw rentgenowski kostno-klatkowy z wywoływarką

278.555

4

 

Stoły diagnostyczno-zabiegowe - 5 sztuk

27.500

5

 

Dofinansowanie zakupu stacjonarnego aparatu RTG z torem wizyjnym w ramach ZPORR

147.745

 

 

Ogółem

847.245

 

 


 

 

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2006 r.

 

Dotacja z budżetu m.st. Warszawy w roku 2006 wyniosła ogółem 6.136.081 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne - 4.685.000 zł; -

na zakupy inwestycyjne - 1.451.081 zł.

1. Zadania inwestycyjne - modernizacja.

Przychodnia przy ul. Jadźwingów 9 - 2.782.200 zł, zrealizowano 2 etap modernizacji wnętrz, wymieniono stolarkę okienną parteru i piętra, wymieniono instalację c.o. i grzejniki, zmodernizowano węzeł cieplny, wykonano ogrodzenie Przychodni.

Przychodnia przy ul. Chełmskiej 13/17 - 500.000 zł, zmodernizowano Poradnie Dziecięce i rejestracje, rejestrację dorosłych, szatnię.

Przychodnia przy ul. Malczewskiego 47a - 600.000 zł, zmodernizowano powierzchnie Laboratorium Analitycznego, Poradni K oraz RTG.

Przychodnia przy ul. Morszyńskiej 33 - 662.500 zł, zrealizowano kompleksową modernizację budynku Przychodni (wnętrza, dach, elewację).

2. Dokumentacja techniczna projektowo-kosztowa.

Przychodnia przy ul. Madalińskiego 13 - 50.020 zł, wykonano kompleksową dokumentację modernizacji wnętrz i zagospodarowania terenu.

Przychodnia przy ul. Przyczółkowej 33 - 90.280 zł, wykonano kompleksową dokumentację budowy nowej Przychodni.

3. Zakupy inwestycyjne - 1.451.081 zł.


L.p.


Zakres rzeczowy zadania


Wydatki w 2006 roku

1

 

Autoklawy z wyposażeniem - 9 sztuk

168.211

2

 

Aparaty do fizykoterapii - terapia ultradźwiękami - 5 sztuk

20.501

3

 

Aparaty do fizykoterapii - terapia przy pomocy pola magnetycznego wysokiej częstotliwości - 5 sztuk

110.001

4

 

Aparat RTG - 1 sztuka

468.955

5

 

Spirometr - 1 sztuka

9.841

6

 

Laser ze skanerami - 4 sztuki

63.800

7

Aparaty do terapii prądami interferencyjnymi do gabinetów fizykoterapii - 5 sztuk

17.500

8

 

Aparaty do terapii prądami diadynamicznymi - 3 sztuki

10.500

9

 

Kabina UGUL z wyposażeniem - 1 komplet

6.500

10

 

Automatyczny analizator do badań biochemicznych wraz z drukarką i pakietem startowym - 1 sztuka

258.062

11

 

Autorefraktokeratometr - 1 sztuka

27.232

12

 

Urządzenie do kriochirurgii - 1 sztuka

12.198

13

 

Zestaw do koagulacji - 1 sztuka

6.000

14

 

Aparat USG - 1 sztuka

271.780

 

 

Ogółem

1.451.081

 

 


 

Zakres realizacji oraz koszty poniesione w 2005 r. 

 

Dotacja z budżetu m.st. Warszawy w roku 2005 wyniosła ogółem 1.424.414 zł, w tym:

- dla Przychodni przy ul. Chełmskiej 13/17 - 300 tys. zł, zrealizowano dobudowę szybu windowego i przedsionka, instalację windy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych;

- dla Przychodni przy ul. Soczi 1 - 200 tys. zł, zrealizowano dobudowę szybu windowego i instalację windy;

- dla Przychodni przy ul. Jadźwingów 9 - 600 tys. zł, zrealizowano dobudowę szybu windowego, instalację windy, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zabudowę patia budynkiem kinezyterapii oraz I etap modernizacji wnętrz (fizykoterapia);

- dla Przychodni przy ul. Malczewskiego 47a - 284.914 zł, zrealizowano dobudowę szybu windowego, instalację windy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto za 25 000 zł opracowano ekspertyzę techniczną i kompleksową dokumentację techniczno - kosztową modernizacji Przychodni Rejonowej przy ul. Morszyńskiej 33 oraz zrealizowano zakup inwestycyjny zestawu do magnetoterapii za kwotę 14.500 zł.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Sylwia Górzkowska
Publikacja dnia: 30.04.2021
Podpisał: Sylwia Górzkowska
Dokument z dnia: 30.04.2021
Dokument oglądany razy: 1354
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów