BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

Dostawa szczepionek


  Wersja z dnia: 01.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty w zakresie Zadania nr 1, nr 2, nr 5 z dnia 09.07.2021 r.

  Wersja z dnia: 23.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty w zakresie Zadania nr 3 i Zadania nr 4 z dnia 01.07.2021 r.

  Wersja z dnia: 23.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert

  Wersja z dnia: 17.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Wersja z dnia: 17.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Data zakończenia:

  Wersja z dnia: 17.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana treści SWZ z dnia 17.06.2021 r.

  Wersja z dnia: 10.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana treści SWZ z dnia 17.06.2021 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów