BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

DZP.26.1.39.2018 - Usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii wraz z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych obejmujących pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicz


  Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Archiwum

  Wersja z dnia: 19.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: liter

  Wersja z dnia: 12.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wynikach postępowania i ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia

  Wersja z dnia: 07.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: tytuł

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów