BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

DZP.26.1.33.2018 - Usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w dziedzinie Okulistyki z podziałem na pakiety


  Wersja z dnia: 18.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Archiwum

  Wersja z dnia: 28.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Wersja z dnia: 27.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o wynikach postępowania

  Wersja z dnia: 24.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o wynikach postępowania

  Wersja z dnia: 21.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: .

  Wersja z dnia: 21.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: .

  Wersja z dnia: 21.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: .

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów