BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

DZP.26.1.26.2018 Usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) z podziałem na pakiety


  Wersja z dnia: 30.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Archiwum

  Wersja z dnia: 17.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o wynikach postępowania

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów