BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

DZP.26.1.20.2018 - Usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w dziedzinie psychiatrii


  Wersja z dnia: 19.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Archiwum

  Wersja z dnia: 16.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Wersja z dnia: 09.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o wynikach postępowania

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów