BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 04.12.2019, zmieniona z powodu:
aktualizacja

Leksykon BIP ZP


 

Strona BIP Zamówień Publicznych SZPZLO Warszawa – Mokotów składa się z kilku podstawowych elementów tj. zakładek i kilku znaczących określeń. W celu lepszego zrozumienia dokonywanych przez Zamawiającego czynności w postępowaniach, poniżej przedstawiamy zbiór wiedzy ujęty w formie haseł wraz z ich opisami.

 

Znaczenie zastosowanych na naszej stronie sformułowań:


​ZAKŁADKA „W TOKU”
zawiera listę postępowań, w których dokonywane są czynności od chwili ogłoszenia o zamówieniu publicznym do końca terminu składania ofert 

 

określenie „koniec” oznacza termin, do którego można składać oferty (po tym terminie postępowanie przenosi się do zakładki „po terminie”)

 

ZAKŁADKA „PO TERMINIE”
zawiera listę postępowań, w ramach których dokonywane są czynności po terminie składania ofert tj.:
–   otwarcie ofert
–   dokonanie czynności kończących etap weryfikacji ofert i Wykonawców tzn. wybór lub odrzucenie oferty, wykluczenie Wykonawcy lub unieważnienie postępowania skutkiem czego będzie publikacja zawiadomienia o wynikach postępowania,
–   zawieszenie zawarcia umowy tzw. klauzula standstill (okres między zawiadomieniem o wyniku postępowania, a zawarciem umowy, w którym Wykonawca ma prawo skorzystać ze środków ochrony prawnej),
–   zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą lub unieważnienie postępowania 

 

określenie „rozstrzygnięcie” pojawia się wraz z datą kiedy następuje zawiadomienie o wyniku postępowania (do momentu tej czynności termin jest niewidoczny i widnieje jako „nie podano”
 

określenie „rozstrzygnięcie” wraz ze statusem „(nierozstrzygnięty)” oznacza zawieszenie zawarcia umowy tzw. klauzula standstill tj. okres między zawiadomieniem o wyniku postępowania, a zawarciem umowy, w którym Wykonawca ma prawo skorzystać ze środków ochrony prawnej 
 

określenie „rozstrzygnięcie” wraz ze statusem „(rozstrzygnięty)” oznacza najczęściej zawarcie umowy tj. udzielenie zamówienia publicznego lecz także oznacza unieważnienie postępowania w całości albo w zakresie jego części (jeśli były określone) w zależności od wyniku postępowania po dokonanym badaniu i oceny ofert oraz Wykonawców. Po zmianie statusu na „rozstrzygnięty” postępowanie przenosi się do zakładki „zakończone”.

 

ZAKŁADKA „ZAKOŃCZONE”
zawiera listę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia publicznego tj. zawarciem umowy z Wykonawcą oraz unieważnionych postępowań tzn. zakończonych nieudzieleniem zamówienia publicznego

 

ZAKŁADKA „ARCHIWALNE”
zawiera listę postępowań, w ramach których dokonano m. in. czynności technicznych względem publikacji tych postępowań

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Sylwia Górzkowska
Publikacja dnia: 04.12.2019
Podpisał: Sylwia Górzkowska
Dokument z dnia: 04.12.2019
Dokument oglądany razy: 5161
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów