bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez indywidualne lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w siedzibie Udzielającego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13

OGŁOSZENIE
DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13

ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez indywidualne lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w siedzibie Udzielającego

zamówienia w zakresie:

I. POZ

1. - w dziedzinie pediatrii

II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistycznej

2. - w dziedzinie kardiologii dziecięcej

3. - w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

4. - w dziedzinie ginekologii

5. - w dziedzinie pulmonologii dziecięcej

6. - w dziedzinie rehabilitacji

III. Badania diagnostyczne

7. - w zakresie USG

IV. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w dziedzinie ginekologii – realizacja programu „Zdrowie, Mama i ja”

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje szacunkowo liczbę ok. 230 000 pacjentów.

Rozpoczęcie świadczeń od dnia 01.03.2011. Czas trwania umowy do 31.03.2012 r. (dla programu „Zdrowie, Mama i Ja” maksymalnie do 09.12.2011 r.)

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 212, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 228496752, 2228499179 wew. 212, oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl. Odnośnie konkursu wskazanego w punkcie III proponowana maksymalna kwota należności nie może przekroczyć 35% kwoty za realizację grupy świadczeń przewidzianej przez Płatnika.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok.201 do dnia 16.02.2012 r. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – zakres: (np. POZ)”

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 17.02.2010 r. o godz. 15.00.

Konkursy zostaną przeprowadzone w dniu 17.02.2011 r. w następujących godzinach:

w dziedzinie pediatrii otwarcie godz. 10.00

w dziedzinie kardiologii dziecięcej otwarcie godz. 10.15

w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej otwarcie godz. 10.30

w dziedzinie ginekologii otwarcie godz. 10.45

w dziedzinie pulmonologii dziecięcej otwarcie godz. 11.00

w dziedzinie rehabilitacji otwarcie godz. 11.15

w dziedzinie diagnostyki USG otwarcie godz. 11.30

w dziedzinie ginekologii –program „Zdrowie, Mama i ja” otwarcie godz. 11.45

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej i protestów do Dyrektora SZPZLO w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia konkursu.

Warunki i oferta Zdrowie Mama i ja

Warunki i oferta Diagnostyka

Warunki i oferta POZ

Warunki i oferta Specjalistyka

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 11.02.2011
Dokument oglądany razy: 508