Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

 Warszawa - Mokotów nagradzany w konkursach

  

 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PORTALU DO REJESTRACJI PACJENTÓW POD ADRESAMI

www.zozzapisy.pl lub www.ekolejkowanie.pl.

Wszelkie informacje  otrzmają Państwo w rejestracji  dla pacjentów i na podanych przez na stronach www.


p1011243Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów powstał w 1993 roku (jako Zespół istnieje od dnia 27 października 2002 r.).

Głównym celem SZPZLO Warszawa-Mokotów jest zapewnienie Pacjentom profesjonalnej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki.

W skład Zespołu wchodzi 14 rozmieszczonych na terenie Mokotowa, Wilanowa i Śródmieścia przychodni, w ramach których działają 74 poradnie oraz 17 pracowni (RTG, USG, EKG) oraz wysokoprofilowe laboratorium diagnostyczne. W naszych placówkach oprócz podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującej blisko 100 tysięcy pacjentów, realizujemy bogaty wachlarz specjalistycznych świadczeń medycznych najwyższej jakości. Z naszych usług rocznie korzysta około pół miliona pacjentów. Wykonujemy co roku około 350 tysięcy badań diagnostycznych.

Staramy się nieustannie rozszerzać i modyfikować naszą ofertę, tak, by móc lepiej sprostać wymaganiom Pacjentów. Otworzyliśmy w związku z tym szereg nowych poradni (diabetologiczna, gastroenterologiczna, kardiologiczna) i pracowni (endoskopia, echo serca, holter). W ramach dotacji m.st Warszawy sprawujemy opiekę ambulatoryjną nad środowiskiem warszawskich kombatantów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych poradni.

Aktywnie uczestniczymy w realizowanych przez m. st. Warszawę programach profilaktycznych (m.in. „Zdrowy Uczeń” oraz programy profilaktyczne dla uczniów w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej).

 

SZYBKA DIAGNOSTYKA ZAPALENIA GARDŁA? TERAZ TO MOŻLIWE!

 

Nasze ulotki Informacyjne

Ulotka informacyjna SZPZLO Warszawa-Mokotów str 1

Ulotka informacyjna SZPZLO Warszawa-Mokotów str 2

Ulotka informacyjna Przyczółkowa SZPZLO Warszawa-Mokotów

 
czwartek, 17 kwietnia 2014 07:35

Komunikat dla ubezpieczonych

 

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.  Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka.  

 

Jeżeli żaden z rodziców nie podlega  obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych przepisów, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie. 

 

Trzeba pamiętać, że w  przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić  zgłoszenie u nowego pracodawcy.

 

Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń i  za jego leczenie zapłaci NFZ.

 

Komunikat dostępny jest również na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

http://www.nfz-warszawa.pl/index/pacjent/info/kom_14042014

 


 

 

 

 

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 12:58

INFORMACJA nr 6/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia przy Przychodni Lekarskiej  ul. Kostki Potockiego 20

 
wtorek, 08 kwietnia 2014 12:05

Zmiana w grafiku Lekarza Medycyny Pracy

 

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że w dniu 25.04.2014 r. (piątek) Lekarz Medycyny Pracy – dr Tomasz Grzelecki będzie przyjmował wyjątkowo w godz. 800 – 1100

 

 


 

 

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 15:01

INFORMACJA nr 5.10/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Dąbrowskiego 75a

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 15:00

INFORMACJA nr 5.9/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kostki Potockiego 20

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:58

INFORMACJA nr 5.8/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Przyczółkowa 33

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:56

INFORMACJA nr 5.7/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Iwicka 19

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:55

INFORMACJA nr 5.6/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Morszyńska 33

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:53

INFORMACJA nr 5.5/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chełmska 13/17

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:51

INFORMACJA nr 5.4/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Madalińskiego 13

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:48

INFORMACJA nr 5.3/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Malczewskiego 47a

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:45

INFORMACJA nr 5.2/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Soczi 1

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:36

INFORMACJA nr 5.1/2014

dotycząca części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jadźwingów 9

 

 

 
wtorek, 25 marca 2014 11:39

ZAPROSZENIE

 

do zapoznania się z ofertą Poradni Endokrynologicznej

 

Od dnia 21 marca br. SZPZLO Warszawa – Mokotów umożliwia Państwu skorzystanie z odpłatnych (komercyjnych) porad endokrynologa dr Stanisława Golatowskiego  przyjmującego w ramach utworzonej Poradni Endokrynologicznej mieszczącej się Przychodni Lekarskiej przy ulicy Jadźwingów 9 w Warszawie.

 • Poradnia przyjmować będzie pacjentów w piątki w godzinach 1500 do 1900,
 • Poradnia udzielała będzie wyłącznie porad komercyjnych - płatnych przez pacjenta (brak stosownej umowy z NFZ),
 • Udzielenie porady nie jest warunkowane posiadaniem skierowania,
 • Cena porady zgodnie z obowiązującym cennikiem w SZPZLO 100,00zł*,
 • Rejestracja wizyt i szczegółowe informacje udzielane są w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Jadźwingów 9 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 19.00 a także telefonicznie – nr tel. (22) 845 34 63

 

*zlecone w trakcie porady badania diagnostyczne (laboratoryjne i obrazowe) oraz leki nie będą refundowane (koszt ponosi pacjent).

 


 

 

 

 

 
PDF Drukuj Email

 
PDF Drukuj Email

szkoła rodzenia

Do uczestnictwa w programie zapraszamy kobiety wraz z partnerami

 • będące w 6-7 miesiącu ciąży
 • zameldowane na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy
 • zameldowane na pobyt czasowy na terenie m.st. Warszawy
 • przebywające w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy

 Zajęcia:

 • obejmują 10 modułów po 2 godziny lekcyjne: przygotowanie do porodu
 • zasady prawidłowego odżywiania, karmienie piersią, kąpiel noworodka
 • ćwiczenia przygotowujące do porodu, wsparcie psychiczne
 • prowadzone są przez położne, fizjoterapeutów, instruktora
 • pierwszej pomocy, psychologa, prawnika
 • umożliwią spotkania edukacyjne z lekarzem ginekologiem i pediatrą

 

Miejsca realizacji: Przychodnia Lekarska przy ul. Jadźwingów 9

Sala gimnastyczna parter, Sala wykładowa poziom -1

 

Dni i godziny: poniedziałek, środa 17.30 -19.30

Zapisy osobiście I p. pokój nr 56 lub telefonicznie 22 843 77 00

 

Dojazd autobusem 136, 138, 174, 193

 

Program finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy

 
PDF Drukuj Email

 

Szanowni Pacjenci  Przychodni Lekarskiej przy ul. St. Kostki Potockiego 20.

Informujemy, że  uruchamiamy z dniem 14.02.2014 dodatkowy nr tel. do rejestracji:

 887-339-116

 

Edukacja i Profilaktyka Zdrowia w SZPZLO Warszawa - Mokotów

Szanowni Pacjenci,

Realizując cele statutowe nasz Zakład aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Warszawy, przez ośrodki związane z jednostkami samorządu terytorialnego m. st. Warszawy. W miesiącach sierpniu i wrześniu br. prowadziliśmy działania medyczne koncentrujące się na edukacji i profilaktyce zdrowia, towarzyszące imprezom: Powsińskie Dożynki zorganizowane 25 sierpnia, Święto Wilnowa 13 września , Dożynki w Bielawie 14 września, Sielecki Festyn Sąsiedzki 21 września.

W ramach przygotowanej przez SZPZLO Warszawa - Mokotów oferty można było min skorzystać z:

•   pomiarów cukru, cholesterolu, ciśnienia tętniczego,

•   pomiarów masy ciała, wskaźnika IBM, obwodu pasa,

•   możliwości konsultowania nieprawidłowych wyników z obecnym na miejscu lekarzem,

•   warsztatów nauki samobadania piersi wraz z edukacją profilaktyki raka piersi,

•   warsztatów pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,

•   konkursów i zabaw przygotowanych dla dzieci,

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzeń i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach, o których będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej, w zakładce aktualności.

 
środa, 17 lipca 2013 11:35

Szanowni Pacjenci,

 

Informujemy, że od 1 sierpnia br. w każdej rejestracji SZPZLO Warszawa – Mokotów możecie Państwo dokonać zapisu do wszystkich specjalistów przyjmujących w przychodniach Zespołu.

 

 


 

 

 

 
piątek, 12 lipca 2013 06:54

 ZAPROSZENIE

 

do zapoznania się z ofertą nowoutworzonej

Poradni Chorób Naczyń

 

Od dnia 15 lipca br. SZPZLO Warszawa – Mokotów umożliwia Państwu skorzystanie z odpłatnych (komercyjnych) porad specjalisty chirurga naczyniowego dr n. med. Krzysztofa Witkowskiego przyjmującego w ramach nowoutworzonej Poradni Chorób Naczyniowych mieszczącej się Przychodni Lekarskiej przy ulicy Malczewskiego 47a w Warszawie.

 • Poradnia przyjmować będzie pacjentów w poniedziałki w godzinach 13:00 do 15:00.
 • Poradnia udzielała będzie wyłącznie porad komercyjnych - płatnych przez pacjenta (brak stosownej umowy z NFZ).
 • Udzielenie porady nie jest warunkowane posiadaniem skierowania.
 • Cena porady zgodnie z obowiązującym cennikiem w SZPZLO 100,00zł.*
 • Rejestracja wizyt i szczegółowe informacje w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Malczewskiego 47a od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 19.00 a także telefonicznie – nr tel. (22) 848 – 06 – 18 oraz (22) 844 – 13 – 76.

 

 

*zlecone w trakcie porady badania diagnostyczne (laboratoryjne i obrazowe) oraz leki nie będą refundowane (koszt ponosi pacjent).

 

 


 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 07 czerwca 2013 07:48

Przychodnia przy Kieleckiej przyjazna dla małych pacjentów.

Więcej informacji w ponizszym linku.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/przychodnia-przy-kieleckiej-przyjazna-dla-ma-ych-pacjent-w

 
PDF Drukuj Email

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza - informacja

„Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza”
Przedsięwziecie jest bezpośrednio skierowane do mieszkańców Warszawy i gmin przyległych korzystających z publicznych placówek zdrowia na terenie warszawskich dzielnic: Bielany, Mokotów, Ochota, Ursus, Wola, Wilanów, Żoliborz i gminy Łomianki.
Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na rozbudowę strktury e-usług dostepnych dla społeczeństwa oraz pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług przez publiczną słuzbe drowia.
Projekt jest pilotażowym rozwiązniem integrującym systemy informatyczne kilku niezależnych od siebie placówek medycznych stworzonym z myślą o potrzebie zapewnienia ławego i szybkiego dostepu do informacji o usługach medycznych.

Projekt „Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza” skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców Warszawy i gmin przyległych korzystających z publicznych placówek zdrowia na terenie warszawskich dzielnic: Bielany, Mokotów, Ochota, Ursus, Wola, Wilanów, Żoliborz i gminy Łomianki. Jego realizacja pozwoli na rozbudowę struktury e-usług dostepnych dla społeczeństwa oraz pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług przez publiczną służbę drowia. Projekt jest pilotażowym rozwiązniem integrującym systemy informatyczne kilku niezależnych od siebie placówek medycznych, stworzonym z myślą o potrzebie zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu do informacji o usługach medycznych.

 
Więcej informacji o projekcie tutaj.
 
 
 Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\user\Desktop\ue\index_files\image001.png
 
wtorek, 28 maja 2013 10:40

Logopeda – Kielecka 27

 

Szanowni Pacjenci,

 

Uprzejmie informujemy, że w Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży mieszczącej się przy

ul. Kieleckiej 27 istnieje możliwość bieżącego zapisu do lekarza logopedy.

Wizytę można umówić od poniedziałku do piątku osobiście bądź telefonicznie pod nr (22) 849 96 81.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

 


 

 

 

 

 
środa, 17 kwietnia 2013 07:54

USG w Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33

 

 

Uprzejmie informuję, że w Przychodni Lekarskiej przy ul. Przyczółkowej 33 istnieje możliwości wykonania badania USG ginekologicznego.

 

Lekarz przyjmuje w każdy czwartek w godz. 1200 – 1400.

 

 

Zapisy na badania prowadzone są na bieżąco pod numerami telefonów: (22) 641 34 02 i (22) 544 06 81 lub osobiście.

 

Jednocześnie informuję, że placówka przy ul. Przyczółkowej 33 została oddana do użytkowania w 2010 roku. Jest w pełni nowoczesna, zapewnia komfortowe warunki leczenia i profesjonalną obsługę.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

 


 

 

 

 

 
czwartek, 11 kwietnia 2013 12:16

ZAPRASZAMY do nowo otwartej PORADNI REUMATOLOGICZNEJ przy ul. Malczewskiego 47a

 

Informujemy, iż w kwietniu br. w ramach struktury Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Warszawa – Mokotów rozpoczyna działalność Poradnia Reumatologiczna.

Mieści się ona w Przychodni przy ulicy Malczewskiego 47a w Warszawie. Lekarz przyjmować będzie pacjentów w środy od godzinach 15:30 do 19:00.

Poradnia reumatologiczna udzielała będzie wyłącznie porad komercyjnych - płatnych przez pacjenta (brak stosownej umowy z NFZ). Udzielenie porady nie jest warunkowane posiadaniem skierowania.

Pacjenci mogą umawiać się na wizyty w rejestracji Przychodni oraz telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 848 06 18 oraz (22) 844 13 76.

 

Ulotka informacyjna reumatologia str 1

Ulotka informacyjna reumatologia str 2

 

 


 

 

 

 

 
czwartek, 06 grudnia 2012 07:07

USG w Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33

 

Uprzejmie informujemy, że w Przychodni Lekarskiej przy ul. Przyczółkowej 33 istnieje możliwości skorzystania z szerokiej oferty badań USG (jama brzuszna, układ moczowy, ukł. moczowy z oceną zalegania, prostata, tarczyca, jądra, ślinianki, narządy powierzchniowe i tkanka podskórna, kompresyjne żył kończyn dolnych, opłucnej i osierdzia, układ wrotny, tętnic kończyn górnych i dolnych, tętnic szyjnych, trzewnych i nerkowych).

 

Ponadto od listopada br. prowadzone są również zapisy na badania ultrasonograficzne ginekologiczne.

 

Zapisów można dokonać pod numerami telefonów: (22) 641 34 02 i (22) 544 06 81 lub osobiście.

 

 


 

 


 
środa, 11 lipca 2012 12:46

Zaproszenie - Poradnia Stomatologiczna

 

Poradnia Stomatologiczna w Przychodni Lekarskiej przy ul. Przyczółkowej 33 serdecznie zaprasza pacjentów do skorzystania z oferowanych usług medycznych. Leczenie obejmuje wszystkie działy stomatologii, tj. leczenie zachowawcze, chirurgiczne oraz protetyczne.

 

Czas oczekiwania na poradę związaną z leczeniem zachowawczym wynosi 3 tygodnie, a na wizytę protetyczną 3 miesiace.

 

Zapisów można dokonać pod numerami telefonów (22) 544 06 88 i (22) 641 34 02 bądź osobiście.

 

 


 

 

 
piątek, 13 stycznia 2012 10:09

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - adresy i telefony od 3 czerwca 2013 roku

 

Aktualny wykaz miejsc udzielania świadczeń NiŚOZ znajdą Państwo tutaj.