O nas

p101124333               

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

SZPZLO Warszawa-Mokotów

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotówpowstał w 1993 roku (jako Zespół istnieje od dnia 27 października 2002 r.).

Głównym celem SZPZLO Warszawa-Mokotów jest zapewnienie Pacjentom profesjonalnej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki.

W skład Zespołu wchodzi 14 rozmieszczonych na terenie Mokotowa, Wilanowa i Śródmieścia przychodni,w ramach których działają 74 poradnie oraz 17 pracowni (RTG, USG, EKG) oraz wysokoprofilowe laboratorium diagnostyczne. W naszych placówkach oprócz podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującej blisko 100 tysięcy pacjentów, realizujemy bogaty wachlarz specjalistycznych świadczeń medycznych najwyższej jakości. Z naszych usług rocznie korzysta około pół miliona pacjentów. Wykonujemy co roku około 350 tysięcy badań diagnostycznych.

Staramy się nieustannie rozszerzać i modyfikować naszą ofertę, tak, by móc lepiej sprostać wymaganiom Pacjentów. Otworzyliśmy w związku z tym szereg nowych poradni (diabetologiczna, gastroenterologiczna, kardiologiczna) i pracowni (endoskopia, echo serca, holter). W ramach dotacji m.st Warszawy sprawujemy opiekę ambulatoryjną nad środowiskiem warszawskich kombatantów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych poradni.

Aktywnie uczestniczymy w realizowanych przez m. st. Warszawę programach profilaktycznych (m.in. „Zdrowy Uczeń” oraz programy profilaktyczne dla uczniów w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej).